artikel

‘Er komt een forse opgave op ons af’

woningbouw Premium 1450

‘Er komt een forse opgave op ons af’
161116 APPINGEDAM - Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland. Is voor de rubriek Werk & carrière in Cobouw

Al in het begin van zijn loopbaan werd Gerke Brouwer gegrepen door de volkshuisvesting en sindsdien is hij er nooit meer weggegaan. Hij werkte bij verschillende corporaties. Sinds kort is hij directeur-bestuurder van Woongroep Marenland in Appingedam.

U werkt al ruim dertig jaar in de volkshuisvesting. Wat trekt u zo aan in die sector?

“Ik voel me er als een vis in het water. Het is fantastisch om voor een maatschappelijke instelling te kunnen werken en mensen met een lager inkomen een steuntje in de rug te kunnen geven. Het is mooi dat we daar samen met andere instanties invulling aan kunnen geven. Na mijn afstuderen kwam ik bij de Nationale Woningraad terecht en toen ben ik meteen gegrepen door die sector.”

Het woningbezit van Marenland staat midden in aardbevingsgebied? Wat brengt dat met zich mee?

“Heel veel. Dat heeft te maken met het feit dat mensen niet veilig wonen. Voor bewoners en ons is dat lastig. De woningen moeten versterkt worden, maar dat is complex. Er is maatschappelijke druk en politieke druk vanwege het belang om gas te boren. We zijn begonnen met versterken. De ambitie was aanvankelijk om dat heel snel te doen, maar omdat het zo complex is, is nog maar een beperkt aantal woningen gedaan.

Met het aantreden van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is het inzicht veranderd. Alders heeft gezegd: we gaan het anders doen, we beginnen op plekken waar het risico het grootst is. We zoeken daarbij naar koppelkansen. Dat houdt in dat je naast het veilig maken van het gebied, ook kijkt naar kansen om de woningvoorraad beter aan te laten sluiten bij de verwachte krimp. Onze inzet is om deze kansen te pakken, samen met gemeenten en de NCG.”

Gaat het reguliere onderhoud aan de woningen wel gewoon door?

“Het is lastig voor ons om planmatig onderhoud uit te voeren, omdat nog niet duidelijk is op welk moment de woningen worden versterkt. Dat onderzoek kost tijd. Het is natuurlijk niet slim om dat te doen voor huizen die je binnenkort gaat versterken. Bewoners zouden het meest geholpen zijn als ze weten waar ze aan toe zijn.”

Bouwt u ook nog als corporatie en zijn dat dan aardbevingsbestendige huizen?

“We bouwen nog wel en voegen ook nog toe aan de woningvoorraad, al gaan we op lange termijn een lichte daling krijgen. De huizen die we bouwen worden sowieso aardbevingsbestendig. Dat is een voorwaarde.

De komende periode gaat het vooral om het versterken van bestaande woningen. Voor de aannemers een grote uitdaging, waarbij wordt ingezet op lokale werkgelegenheid. Als regionale corporaties vinden we dat laatste punt erg belangrijk.”

Wat zijn uw belangrijkste aandachtspunten op korte termijn?

“Mijn uitdaging ligt in het realiseren van onze duurzaamheidsopdracht en het geschikt maken van woningen voor ouderen. Daarbij is het aardbevingsdossier een hele belangrijke factor. Dat is een jarenlang traject. Er wordt nu in kaart gebracht welke woningen we moeten versterken.

Er komt een forse opgave op ons af. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Verder zijn we druk doende met de voorbereiding van een verhuizing volgend jaar, naar het centrum van Appingedam in combinatie met een digitaliseringsvraagstuk. We gaan de hele papierwinkel digitaliseren.”

Reageer op dit artikel