artikel

‘Investeer in de stad of mis de boot’

woningbouw 420

‘Investeer in de stad of mis de boot’

De stad is terug van weggeweest. Nadat velen de stad in de jaren ’80 en ’90 de rug toekeerden, groeit alleen Amsterdam nu jaarlijks weer met zo’n tienduizend inwoners.  Ook steden als Utrecht, Groningen, Zwolle, Leiden en Den Haag trekken nieuwe inwoners, bedrijven en instellingen aan. Dat vraagt om daadkracht en forse investeringen in de steden, betogen Bart Vink en Aart Karssen.

De crisis ligt achter ons en de stad staat er goed voor. Dat moeten we nu benutten voor de aantrekkelijkheid en kracht van heel Nederland. Het volgende kabinet mag deze kans niet voorbij laten gaan. Anders missen we de boot.

Sommigen denken dat we opnieuw weilanden moeten volbouwen en open landschappen moeten omploegen voor een volgende Vinex-ronde en weer nieuwe snelwegen. Anderen denken dat Nederlandse steden ‘massa’ missen en gebruiken Londen, Parijs en Tokio als toekomstdroom. Weer anderen zien afnemende groei en krimp op ons afkomen aan de randen van Nederland en in verschillende voormalige groeikernen en willen de stedelijke groei afremmen en herverdelen.

Bijzonder hoogleraar Zef Hemel durfde het aan en gooide een knuppel in het hoenderhok met zijn pleidooi voor echte steden en wellicht zelfs een echte metropool. Met zijn boek is de discussie over de stad nu echt losgebarsten. We hebben daarmee nu een gouden kans om keuzes te maken voor vitale steden en een aantrekkelijk land.

Lees het boek

Lees het boek
Goed beschouwd, staat of valt de kwaliteit van natuur en landschap ook met de kracht van de steden. Verdichting in de stad vrijwaart het landschap van nieuwe bebouwing en geeft kansen voor verbetering van groen en van het aantal dieren- en plantensoorten. Investeren in een aantrekkelijke stad kan zelfs bijdragen aan een mooi landelijk gebied. Keuzes voor duurzame landbouw en investeren in de toegankelijkheid en kwaliteit van natuur en landschap, horen daar bij. Ook dat is een gouden kans voor het volgende kabinet.

Steden maken Nederland duurzamer

In de stad wonen, werken en leven mensen dicht bij elkaar. Metro, lightrail, ander openbaar vervoer en de fiets passen daar goed bij. Maar ook autodeelsystemen, verwarming van woningen met restwarmte en hergebruik van afval. Allemaal zaken die in de stad veel makkelijker van de grond kunnen komen dan op het platteland. Steden dragen bij aan een duurzamer Nederland.

Maar ook komen allerlei verschillende mensen in de stad makkelijker met elkaar in contact dan buiten de stad. Juist dat contact leidt tot samenwerking en nieuwe ideeën, producten en diensten. Steden zijn de ideale broedplaats voor nieuwe startups. Steden dragen bij aan een innovatiever Nederland.

Welvaart staat of valt met aantrekkelijkheid steden

Het gaat dan vooral om steden met universiteiten, (hoge)scholen, bars, cafés, terrassen, theaters en stadions en een gemêleerde bevolking. Geen nieuwe Vinexronde dus, maar echte stedelijkheid met hoge bebouwingsdichtheden. Juist dat stadse karakter en die ‘quality of life’ trekt nieuwe inwoners en bedrijven aan uit binnen- en buitenland. De welvaart en duurzaamheid van Nederland staat of valt daarmee met de aantrekkelijkheid van onze steden. Investeren daarin is dus van nationaal belang.

Meer woningen voor de middeninkomens

En ja, daarbij moeten we groot denken. Groot als het gaat om de kwaliteit en snelheid van het openbaar vervoer. Of om het aanbod van voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Of om woningen: vooral veel meer huur- en koopwoningen voor mensen met een middeninkomen zijn nodig om de woningmarkt vlot te trekken, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren te veranderen in woningen.

Een uitgebreider metronetwerk is nodig

Maar ook groot als het gaat om de ‘begrenzing’ van de stad. Want natuurlijk zijn Veldhoven, Valkenswaard en Son in feite gewoon Eindhoven. Zijn Spijkenisse, Barendrecht en Capelle a/d IJssel onderdeel van de stad Rotterdam. En Amstelveen, Hoofddorp en Almere van Amsterdam. Een uitgebreider netwerk van metro’s is overigens in beide metropoolregio’s hard nodig. Zodat iedereen ook daadwerkelijk gebruik kan maken van alle mogelijkheden die Amsterdam en Rotterdam bieden. Het volgende kabinet moet de kans niet laten lopen om daarvoor een deltaplan OV op te stellen.

Laten we groot denken en doen

Aanpassing van de gemeentegrenzen zou hierbij trouwens ook passen, maar laten we in elk geval groot denken en groot doen. Als we dat doen, benutten we de groeikracht van alle Nederlandse steden. Daarmee kan Amsterdam blijven meeconcurreren met Brussel, Barcelona, Berlijn en München, Rotterdam met bijvoorbeeld Antwerpen en Hamburg en kunnen Eindhoven, Utrecht en vele andere steden hun specifieke kracht en positie uitbouwen. Het komende kabinet zal daarop moeten inzetten. Heel Nederland wordt daar beter van!Bart Vink en Aart Karssen. Bart Vink is raadslid voor D66 in Amsterdam. Aart Karssen is ex-fractievoorzitter van D66 in Overijssel. Ze zijn respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de D66-afdeling Ruimte en Mobiliteit.

Reageer op dit artikel