artikel

Bouw Oosterwold kan beginnen

woningbouw Premium

Bouw Oosterwold kan beginnen

De komst van de wijk Oosterwold in Almere is een feit. Tien toekomstige bewoners van het gebied hebben een intentieverklaring ondertekend waarmee ze een optie nemen op een stuk grond waarop ze hun woning zullen bouwen.

Daarnaast is ook de aanleg van onder meer riolering, wegen en openbare ruimte een taak van de toekomstige bewoners. Dat blijkt uit informatie van de gemeente Almere. Het gebied Oosterwold bestrijkt een oppervlakte van 4300 hectare. Voor het gebied is niet van te voren een stedenbouwkundig plan bedacht. De indeling is grotendeels opengelaten, de overheid heeft slechts de spelregels opgesteld voor de invulling van het gebied. In het gebied dat ongeveer even groot is als de gemeente Zutphen, is ruimtevoor zo’n 15.000 woningen. “Dit is gemiddeld drie à vier woningen per hectare”, blijkt uit een toelichting. De gemiddelde woningdichtheid in een nieuwbouwwijk is zo’n 35 woningen per hectare. De nieuwbouwwijk moet bijdragen aan een betere concurrentiepositie van de noordelijke Randstad. Nu de intentieverklaringen zijn ondertekend, heeft gebiedsregisseur Willem Meuwese zijn taken overgedragen aan zijn opvolgster, Esther Geutink.

Reageer op dit artikel