artikel

Bouwen met verlies wordt verleden tijd

woningbouw Premium

Woningcorporaties hoeven niet langer onrendabel te bouwen. Corporatie Woonbron heeft samen met de gemeente Rotterdam daarvoor een werkwijze ontwikkeld.

Nieuwe opzet betaalbare bouw corporatie

De Rotterdamse corporatie begint in mei met de nieuwbouw van de eerste 33 van de in totaal 450 eengezinswoningen voor de sociale huursector.

In het verleden werden dit soort woningen meestal met een zogeheten onrendabele top gebouwd. Dat wil zeggen dat de corporatie over de hele exploitatieduur verlies draait, omdat de opgetelde huurinkomsten lager liggen dan de stichtingskosten. De onrendabele toppen lagen nog niet zo lang geleden vaak ver boven 30.000 euro per woning met uitschieters naar 100.000 euro.

Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron, wil dat corporaties onrendabele toppen achter zich laten. “Een rendement van 0 procent of iets hoger moet de norm worden”, zei hij gisteren bij de prestatie van de plannen.

Corporatie Woonbron gaat met de nieuwe eengezinswoningen aan de rand van de sociale huurgrens zitten. De huur wordt 699 euro per maand. De stichtingskosten bedragen 130.000 euro. Daarin zit 20.000 euro voor grondkosten inbegrepen. Dat is de grondprijs voor sociale huur.

Daarnaast betaalt Woonbron een rentevergoeding voor het verschil tussen de sociale grondprijs en de commerciële grondprijs. Het verschil tussen de commerciële en sociale grondprijs rekenen gemeente en Woonbron op het moment van verkoop af.

Verdienmodel

Het bedrijfsmodel van Woonbron gaat ervanuit dat de woningen gemiddeld na vijftien jaar, of zo mogelijk eerder verkocht worden aan de zittende huurders of bij mutatie aan nieuwe bewoners.

De lage stichtingskosten ontstaan voor een deel door lagere bouwkosten. Die zijn op hun beurt het gevolg van het werken met bestaande bouwconcepten, waardoor kosten voor bijvoorbeeld de architect en de constructeur wegvallen.

Wooncorporatie Woonbron hoopt dat andere sociale huisvesters het concept oppikken.

Reageer op dit artikel