artikel

Provinciale steun

woningbouw

Provinciale steun

De provincie Noord Brabant heeft in 2009 diverse stimuleringsmaatregelen getroffen om op dat moment de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden. De woninginkoopregeling was één van die maatregelen.

Deze regeling moest de stap naar een nieuwbouwwoning makkelijker maken door de oude bestaande woning aan te kopen. De Provincie garandeerde 90 procent van de taxatiewaarde.

Vele honderden kopers hebben van deze regeling gebruik gemaakt. De regeling gaf de consument vertrouwen waardoor zelfs kopers de stap naar een nieuwe koopwoning waagden zonder er gebruik van te hoeven maken. Uiteraard wist de provincie dat de woninginkoopregeling een tijdelijk effect zou hebben. Maar toen was men net als iedereen nog in de veronderstelling dat de crisis spoedig zou afnemen. Wel heeft men bij de verkoop van de aangekochte woningen een mogelijke waardedaling ingecalculeerd en hiervoor ook gelden gereserveerd.

Nu kunnen we vaststellen dat de crisis op de woningmarkt zich sinds 2009 onverminderd heeft doorgezet, en de waarde van het vastgoed in vier jaar tijd stevig is gedaald. Onlangs kwam de provinciale rekenkamer met rapporten naar buiten waarin de besluitvorming van 2009 aan de kaak wordt gesteld. De taal is stevig: onvoldoende zicht op de risico’s, een ondeugdelijk plan en bijna 300 onverkoopbare woningen.

Ik vind dit een vorm van natrappen. Door de regeling zijn namelijk wél vele nieuwbouwprojecten alsnog op gang gebracht. Ook stel ik vast dat deze investering de leefbaarheid goed gedaan heeft. De regeling heeft frisse nieuwbouw opgeleverd, de doorstroming op gang gehouden, de werkgelegenheid gestimuleerd én het vertrouwen in de overheid positief beïnvloed. Er is dus geïnvesteerd in de provinciale economie, met veel positieve effecten als resultaat. Nu maar wat meer afboeken, want dat moeten wij ook allemaal.

Kortom, een groot compliment aan de provincie Noord Brabant die nu terecht bezig is met een revolverend energiefonds en 60 miljoen beschikbaar stelt voor projecten gericht op energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Goed besteed geld zou ik zeggen. Moesten ze meer doen!

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel