artikel

Heeft de bouw straks nog wel genoeg kennis?

woningbouw

Heeft de bouw straks nog wel genoeg kennis?

De woningmarkt blijft een discussiepunt. Verschillende cijfers geven een verdere daling de komende jaren van de nieuwbouw aan. Maar dezelfde cijfers geven laten wel na 2015 weer een stijging zien.

Uit de cijfers blijkt dat naast nieuwbouw ook verbouw en renovatie gedaald zijn. De overheid legt hier wel terecht ook de bal bij de markt. Want voor een woonconsument is het niet eenvoudig om een goed totaaladvies te krijgen voor verbouwing en energiemaatregelen.

Een gevolg van al deze dalingen zijn faillissementen en ontslagen. Nu wordt er vaak gezegd dat wat is, niet meer terugkomt. En dat klopt, alleen gaat die vlieger hier niet helemaal op. Want er komt een grote bouwopgave aan – door vergrijzing, veroudering van de woningvoorraad, andere woonvormen, etc. Het aantal huishoudens zal nog steeds fors toenemen, met een bijbehorende woonvraag. Friso de Zeeuw, hoogleraar aan de TU Delft, heeft het zelfs over een tekort van 700.000 woningen op langere termijn.

Het EIB geeft bij monde van Taco van Hoek aan dat de overheid op het verkeerde moment de beslissingen neemt. De beslissing op zich is niet zo zeer het probleem, maar het moment, midden in crisistijd, is ongunstig voor de woningproductie. Het aanpassen van de hypotheekrente scheelt volgens het EIB 20.000 arbeidsjaren. Het argument van Van Hoek snijdt zeker hout: het moment waarop je een beslissing doorvoert is van essentieel belang.

De vraag is of er in die toekomst nog wel genoeg ervaring en kennis is. Wie wil er nu nog in de bouw werken? Wie gaat er nog voor een bouwgerelateerde opleiding aan mbo, hbo of universiteit? Universiteiten zijn weliswaar dit jaar zeer tevreden, een veel grote aanbod van technische studenten dan voorgaande jaren, maar blijven die studenten na dit jaar ook komen? In het voortgezet onderwijs nemen de aantallen af. Dit komt mede doordat scholen technieklokalen sluiten en docenten ontslaan. Immers, een les Engels is een stuk goedkoper dan een les techniek.

Het probleem is dus tweeledig. In de bouw is steeds minder werk, waardoor er veel ervaring verloren gaat en er steeds mindere jongeren in deze branche willen werken. Daarnaast is er minder aanwas door bezuinigen op scholen. De vraag dient zich dan aan: wie gaat er straks zorgen voor de nieuw- en verbouw? Toch die Polen en Bulgaren en hoogopgeleide Chinezen?

De dalende bouwcijfers hebben meer dan alleen invloed op het nu, de toekomst van de bouw is in het geding.

Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs

Op donderdag 3 oktober discussiëren markt en overheid in BouwPoort over de toekomst van de bouw.

Reageer op dit artikel