artikel

Woonwaardebril

woningbouw

Woonwaardebril

Volgens het recente WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON) zijn ongeveer 1,1 miljoen huishoudens actief op zoek naar een andere woning. En nog eens 1 miljoen willen binnen een periode van twee jaar verhuizen.

Kom maar op, hoor ik u al denken. En inderdaad liggen er gezien deze verhuiswensen voor onze sector veel kansen. Maar dat betekent wel dat wij de woningzoekers moeten helpen met kopen.

Dat helpen begint met de woningzoekenden anders naar de woning te laten kijken. Niet alleen naar de woningsoort, kubieke meters en bovenal de v.o.n.-prijs, ofwel de kostenkant. Naar mijn gevoel wordt er namelijk te veel over “woonlasten” gesproken. Wonen is een grondrecht van iedereen, en ja, dat kost geld. De woning is echter geen beleggingsobject meer, maar een object waarvoor je moet betalen. Echter, daar krijgt de woonconsument wél waarden voor terug. Waarden in de vorm van onder andere woonplezier, het gevoel van veiligheid, welzijn, identiteit en imago, mogelijkheden om hobby’s uit te voeren of duurzame betrokkenheid bij de samenleving in de buurt. Het is deze waardenkant die veel meer de nadruk moet krijgen.

Het is aan ons om de woningzoekenden al in de oriëntatiefase juist de waarde van het wonen onder de aandacht te brengen. We moeten de woningzoeker als het ware leren kijken door de ‘woonwaardebril’. Wat mag geweldig wonen nu feitelijk kosten en wat krijg ik daar in de vorm van woonwaarden voor terug? Het is volgens mij ook aan organisaties als Vereniging Eigen Huis, Nibud, Consumentenbond, overheid, belangenorganisaties, economen en media de taak om de geesten rijp te maken op die andere manier naar wonen, woonlasten en woonwaarden te kijken. Ik besef dat het wellicht een lange weg is. Maar uiteindelijk is dit wel een route die een fundamentele verandering tot stand gaat brengen.

Ik wens u een fijne en bovenal inspirerende vakantie toe.

Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel