artikel

Energieneutraal in 2050 door garantie

woningbouw Premium

Energieneutraal in 2050 door garantie

Volgens de eerste uitgelekte versies geeft het Nationaal Energieakkoord het grote potentieel voor energiebesparende maatregelen bij renovatie van woningen de erkenning die het verdient. Rolf de Vos en Gideon van Toledo willen nog een stap verder. Zij pleiten voor een nationale Energie Prestatie Geen Gedoe Garantie (EP3G).

In de komende dertig jaar moet ons hele huizenbestand energieneutraal worden. Particulieren en corporaties werken weliswaar aan betere woningen, maar de weg naar energieneutraal moet sneller worden afgelegd dan nu. Daarbij is het logisch om een grondige energiebeurt te koppelen aan elk moment van een verbouwing of renovatie. Niet alles hoeft in één keer gedaan te worden, al is het soms efficiënter om maatregelen te combineren, zoals isolatie van vloer, wanden, plafond en dak. Investeringen zijn nodig, maar de voordelen wegen daar ruim tegenop: meer comfort, lagere energiekosten, een verzekering tegen heftige prijsschommelingen en een beter milieu.

Toch staat energiebesparing niet hoog op de lijstjes van woningeigenaren. Zij zien vooral de nadelen en hebben weinig vertrouwen in aannemers, installateurs en andere aanbieders van energiediensten. Men vindt besparingsmaatregelen te ingewikkeld of te duur, en ze leveren in elk geval een hoop ‘gedoe’ op over geld, met aannemers, installateurs en het energiebedrijf, naast de beslommeringen rondom de rest van de renovatie. Bovendien is vaak niet duidelijk welke garantie er is dat de beloofde besparing ook op de energierekening zichtbaar wordt. Bij een renovatie van de keuken of de badkamer krijgt de eigenaar garantie dat alles werkt zoals beloofd. Maar bij energiebesparing is dat nog niet gebruikelijk. Energiegebruikers zijn wantrouwend over de hen voorgespiegelde besparingen, zowel in energie als in geld.

Er gebeurt al heel veel op het vlak van besparing in bestaande woningen. Groepen energiegebruikers pionieren met gezamenlijke initiatieven, met wisselend succes. Van hen wordt veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd, want zij kunnen niet terugvallen op een breed erkend systeem voor het voorspellen, monitoren en borgen van energiebesparing. Ook veel marktpartijen (bouwers, installateurs, energiebedrijven) zien de mogelijkheden en nemen het initiatief om de markt een garantiesysteem aan te bieden. Maar die initiatieven hebben nog niet tot het gewenste grootschalige resultaat geleid.

Het Nationaal Energieakkoord schijnt veel aandacht te hebben voor het opvijzelen van het vertrouwen van de consument en draagt het elementen aan voor deeloplossingen. Volgens ons is de belangrijkste voorwaarde waaraan een garantiesysteem moet voldoen een brede steun van álle relevante partijen en op nationale schaal. Marktpartijen bieden binnen zo’n systeem aan en garanderen kwaliteit en opbrengsten; banken, hypotheekverstrekkers en taxateurs stellen hun voorwaarden aan het systeem; en de overheid faciliteert en houdt toezicht.

Indien goed uitgevoerd en met brede steun, biedt de EP3G zowel consumenten als financiers de zekerheid over wat ze kunnen verwachten en hoe de afspraken worden gecontroleerd. Door een simpele uitvoering van de garantie heeft de eigenaar/bewoner geen omkijken meer naar financiële of (bouw)technische zaken en is succes verzekerd. Bij elk moment van renovatie kan de consument kiezen uit gegarandeerde pakketten van maatregelen, met verschillende ambitieniveaus maar steeds tegen minimale meerkosten en met maximale garantie en nazorg. De EP3G vraagt om de bundeling van krachten van alle relevante partijen. De EP3G vraagt ook om kennisontwikkeling ten behoeve van de aan te bieden pakketten, maar met de brede basis van kennis die er al is moet het mogelijk zijn om EP3G binnen één jaar te ontwikkelen en daarna te testen. Desgewenst kan de overheid een regierol vervullen bij de ontwikkeling en in de testfase een deel van het risico van aanbieders wegnemen.

Wij zien deze garantie als een voorwaarde om het vertrouwen van de consument te winnen en de deur wagenwijd open te zetten naar een volwassen miljardenmarkt, met heel veel kansen voor besparingen, business en werkgelegenheid.

Wij nodigen energiebedrijven, bouwers, installateurs, financiers en overheid uit zich te verenigen en deze kans te verzilveren.

Rolf de Vos en Gideon van Toledo, beiden zijn consultant bij Ecofys

Reageer op dit artikel