artikel

Woningmarkt gaat zich niet als vanouds herstellen

woningbouw

Nationale woningbouwprogramma is doorgeschoten.

Deze titel symboliseert onze boodschap. De woordspeling van Hugo Priemus
voelt niet goed aan (“Woningbouwprogramma: opgeblazen of leegelopen?, Cobouw 1
juni). Zijn keuze lijkt op een flauwe discussie over ‘is het glas half vol of
half leeg?’ Vervolgens wijst Priemus alleen naar de ‘redelijk gezaghebbende
woningbouwprognoses van het EIB en TNO’. Wij hanteren inderdaad een andere
benadering en benadrukken tevens het wezenlijke verschil tussen
woningbouwprogramma’s en woningbouwprognoses. Overigens stelt het ons teleur dat
Priemus zijn uitspraken niet baseerde op eigen wetenschappelijk onderzoek. Ons
onderscheid in welvaart- en urgentiemarkt trekt Priemus in twijfel, omdat EIB en
TNO het niet hanteert ? Een eenvoudige blik op onder meer google laat zien, dat
deze termen niet vreemd zijn. Onze kracht zit in een pragmatische brede
combinatie van feiten en visies. Verder begrijpt Priemus niet dat wij óók menen
dat de huidige kredietcrisis een tijdelijk verschijnsel is . Onze wegen splitsen
zich echter op het moment dat wordt geroepen, dat de woningmarkt zich dan ook
weer als vanouds gaat herstellen. Daarvoor zijn in onze benadering te veel
factoren getraceerd die komend decennium niet (meer) op groen licht staan. Onze
gevoeligheidsanalyse steekt nauw en wij letten goed op de publicatiemomenten van
genoemde instituten. Zij publiceerden begin december 2009 en dat betekent dat
zij op een nog verder gelegen tijdstip rekentechnisch afrondden. Ook is de
factor ‘langlopende politieke discussie over hypotheekrenteaftrek’ anders en
indirect verdisconteerd door EIB en TNO. Het EIB kunnen wij vanwege de
financieringsgrondslag en nauwe banden met de bouwsector niet als een
onafhankelijk onderzoekinstituut beschouwen. Daarom gaan we alleen nog in op de
waarde van de TNO prognoses. Het moge duidelijk zijn dat hun macro-economische
kaderstelling inmiddels is achterhaald. En TNO kijkt tot aan 2014 en wij tot aan
2020. Het citaat uit het TNO rapport “Behalve de kredietcrisis lijkt het zo te
zijn dat in de jaren voorafgaande aan de kredietcrisis, in de woningnieuwbouw
overcapaciteit is ontstaan” is overigens veelbetekenend. Tenslotte danken we
diverse managers uit overheid en bouwbedrijfsleven die reageerden met hun
e-mails over de grote herkenbaarheid van onze marktbenadering.

Directeur Streaming Projects.

Reageer op dit artikel