artikel

Duurzame industriële renovatie beter dan traditionele aanpak

woningbouw

Duurzame industriële renovatie beter dan traditionele aanpak

Ongeveer de helft van de totale jaarlijkse omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt behaald in de bestaande bouw.

Voor de bedrijvigheid in de sector is de bestaande bouw dus minstens zo
belangrijk als de nieuwbouw, meent Matthijs Pot. De komende jaren zal dit belang
alleen maar toenemen, onder andere vanwege noodzakelijke inhaalslagen met
betrekking tot de technische kwaliteit (onderhoud, energiebesparing en
duurzaamheid), de gebruikskwaliteit (de wensen en eisen op het gebied van
woonoppervlakte, wooncomfort, binnenklimaat, afwerking en uitrusting) en de
stijgende gemiddelde leeftijd van de woningen. Steeds meer bouwbedrijven zullen
zich in de toekomst dan ook gaan focussen op de bestaande bouw. De vraag is in
hoeverre de conceptuele benadering van de nieuwbouw doorvertaald kan worden naar
de bestaande bouw? Gezien de grote aantallen woningen en de soorten ingrepen die
deze behoeven, lijkt vooral een industriële aanpak kansrijk. Daar ligt een
uitdaging voor de handel en toelevering. Gekeken naar de individualisering, de
verschillende eigendomsverhoudingen en de noodzakelijke investeringen met
bijbehorende consequenties voor de woonconsument (eigenaar-bewoner, huurder) is
er tegelijkertijd sprake van differentiatie aan de vraagzijde. Er zal dus
gezocht moeten worden naar slimme concepten, waarbij de voordelen van de
industriële aanpak toepasbaar zijn en voorzien in de huidige marktvraag.

Speerpunten

Duurzaam industrieel renoveren is een van de speerpunten van Topbouw.
Namelijk een duurzame industriële aanpak van de bestaande woningvoorraad,
waarbij de focus in eerste instantie is gelegd op de sociale woningbouw. Onder
duurzaam verstaat Topbouw zowel duurzaamheidsaspecten die betrekking hebben op
de kwaliteit van de woning zelf (zoals energiebesparing en esthetica) als
duurzaamheidsaspecten die betrekking hebben op de uitvoering (bijvoorbeeld het
minimaliseren van hinder en een verkorte doorlooptijd). Vooral de aanpak met
betrekking tot het uitvoeringsproces zal steeds meer een bepalende rol gaan
spelen. Ingrepen vinden plaats in bewoonde woningen, hetgeen hoge eisen stelt
aan het organiserend vermogen van de betrokken partijen. In de visie van Topbouw
leveren duurzame industriële renovatieconcepten een wezenlijke bijdrage aan een
integrale aanpak. Verduurzamen van de woning, het minimaliseren van hinder en
een korte doorlooptijd van de ingreep vraagt om een integrale en conceptmatige
oplossing waarbij verschillende knelpunten of functies in een keer worden
aangepakt. Die benadering zorgt voor een marktconforme prijs-
kwaliteitverhouding.

Toetsing

Dit blijkt onder andere uit een toetsing bij een aantal corporaties. De
prijs- kwaliteit verhouding is erg belangrijk, omdat voor veel sociale
huurwoningen bepaalde ingrepen de huurlasten doen verhogen, waardoor de bewoner
mogelijk niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit terwijl de totale
woonlasten (huurkosten en energiekosten) mogelijk zullen dalen of gelijk zullen
blijven door de (energetische) verbeteringen aan de woning! Juist op prijs, tijd
en kwaliteit scoort duurzame industriële renovatie veel beter dan een
traditionele aanpak:

Werksessies

Topbouw heeft onlangs een aantal werksessies gehad met renovatiedeskundigen.
Daaruit bleek dat er behoefte is aan integrale renovatieconcepten. Er liggen dus
duidelijk kansen in de bestaande woningvoorraad voor de bouwsector. Om deze
kansen te verzilveren zal dan ook een beroep moeten worden gedaan op het
innovatief vermogen van bedrijven. De handel en toelevering gaat deze uitdaging
aan!

TOPbouw

TOPbouw is een ondernemersplatform van handel en industrie dat zich richt op
praktische verbetering in de bouwkolom. Vooral op de scharnierpunten tussen
industrie, handel, architecten en bouwers zijn verbeteringen mogelijk. Verticale
samenwerking betekent een keuze voor integraal werken, waarbij kennisde-ling en
maatwerk in de logistieke dienstverlening als vliegwiel kunnen fungeren voor
procesinnovatie door de hele bouwketen heen. Deelnemers aan TOPbouwzijn: CRH,
Enci, Isover, Knauf, Raab Karcher, Rockwool, Ubbink, VBI, Wavin en Wienerberger.

Reageer op dit artikel