nieuws

Omstreden Kulturhus van failliete scholenbouwer blijkt ook nog eens niet-brandveilig

utiliteitsbouw 2105

Omstreden Kulturhus van failliete scholenbouwer blijkt ook nog eens niet-brandveilig

De nieuwe school in Stompwijk, die een paar maanden in gebruik is, voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. Daarvoor waarschuwen de onderaannemers van de inmiddels failliete scholenbouwer SSB. “Ondertussen geeft de gemeente niet thuis maar probeert buiten het faillissement om slinks het Kulturhus te laten afbouwen.”

In een open brief aan de gemeenteraad en -bestuur wijzen de onderaannemers op de gevaarlijke situatie die ontstaat. De basisschool die dit voorjaar als eerste het multifunctionele gebouw betrok in het Zuidhollandse dorp, is volgens hen niet brandveilig. Lang niet overal zijn de voorgeschreven brandwerende materialen zijn toegepast. Ook de compartimentering deugt niet. De onderaannemers vinden het onverantwoord dat de gemeente leerlingen bloot stelt aan dergelijke risico’s.

De ballen verstand van de bouw

De gebreken vallen,  volgens Leon Gouman van gevelbouwer Eco Bouwprojecten niet de onderaannemers te verwijten, maar hoofdaannemer Slimscholenbouwen (SSB).  “De directeuren van SSB konden de tekeningen en de aanbevelingen uit het brandveiligheidsrapport van Flametech helemaal  niet lezen. Laat staan dat ze onderaannemers er op konden wijzen wat voor maatregelen die moesten treffen. Ze waren nog volop bezig met het uitwerken van het ontwerp toen de bouw al gaande was. Zogenaamd was dat vanwege de strategie van Slimbouwen die ze aanhingen, maar de werkelijkheid was dat ze de ballen verstand hadden van de bouw en dus het project niet konden managen nadat ze het contract met de bouwadviseurs van Alphaplan hadden opgezegd.  Afgesproken werk werd steevast te laat betaald en op den duur helemaal niet meer. Over meerwerkopdrachten viel al helemaal niet te praten.”

Intenties waren mooi: gezonde en  energieleverende schoolgebouwen tegen lage stichtingskosten

Het project begon nog wel met zulle mooie intenties. SSB zou gezonde en energieleverende schoolgebouwen realiseren tegen lage stichtingskosten.  Door de systematiek van Slimbouwen konden ze tot wel 25% goedkoper werken dan traditionele aannemers. Ze zouden het Kulturhus niet alleen bouwen maar ook 30 jaar lang beheren voor de gemeente.  Kort na de start van de bouw liep het echter al volledig uit de klauwen op de bouwplaats in het dorpje dat valt onder gemeente Leidschendam-Voorburg. De bouwmanagers van Alphaplan staakten hun werkzaamheden nadat ze door hun uren heen waren en te horen kregen te horen dat ze voor de rest van het werk niets meer konden declareren. Daarop nam de directie van de Stichting Slim Scholenbouwen de coördinatie zelf op zich en ontaarde de bouwplaats volgens Gouman in een complete chaos.

Beslag leggen op de rekeningen

Eerder dit voorjaar lieten de onderaannemers die, binnen Slimbouwen eigenlijk partners heten,  beslag leggen op de rekeningen van SSB en van schoolstichting Panta Rhei.  Niet lang daarna vroeg Slimscholenbouwen daarna zelf faillissement aan, dat inmiddels is uitgesproken. Daarmee dreigt ruim 4 ton aan openstaande facturen onbetaald te blijven. Dat is ruim 15% van de oorspronkelijke aanneemsom van 3,2 miljoen euro.

De verzamelde onderaannemers zoals Eco Bouwprojecten, Julo, Ecopox, Dijkstaal, Alphaplan en nog een handvol partijen drongen vanaf dat moment aan op een gesprek met verantwoordelijk wethouder  Astrid van Eekelen (VVD).  Maar die geeft steevast niet thuis en heeft inmiddels duidelijk laten weten geen interesse te hebben in een gesprek. Terwijl ze vlak voor de aanvraag van het faillissement nota bene persoonlijk de directeur van vloerleverancier Decopox belde en hem aanspoorde het werk snel af te ronden. Zij zou zorgen dat de betalingen goed kwamen. Nu het faillissement eenmaal is uitgesproken geeft ze echter niet meer thuis en vreest het vloerenbedrijf te kunnen fluiten naar haar geld. Met de trappenbouwer en installateur heeft Van Eekelen het volgens Gouman vlak voor het faillissement ook nog op een akkoordje gegooid. Het dak van het Kulturhus ligt namelijk vol met PV-panelen, maar die zijn nog niet aangesloten en leveren dus geen stroom. Iedere dag dat er stroom betaald moet worden voor het in theorie energieleverende gebouw wordt er dus gemeentegeld over de balk gesmeten. Het was de bedoeling dat de beheerder de energie van zonnepanelen en bodem via een leaseconstructie aan de school zou verkopen.

Project kende sowieso al lange aanloop

De totstandkoming van het Kulturhus voor Stompwijk kende sowieso al een lange en bewogen aanloop. De bewoners van  het lieflijke dorpje in het Groene Hart hadden al jarenlang een diepgekoesterde wens voor een pand waarin naast de basisschool ook de bibliotheek, het dorpshuis en een kinderdagverblijf onderdak konden vinden. Die plannen strandden lange tijd,  totdat Slimcholenbouwen inschreef met haar opvallend lage bouwprijs.

Onderaannemers overgeleverd aan lokale politieke spelletjes

Wat voor afspraken er precies zijn gemaakt tussen de gemeente en SSB voor de beheersfase weet Gouman ook niet precies. Via een WOB-procedure kreeg hij na lang aandringen de tekst van het beheerscontract in handen, maar daarin waren zoveel bepalingen en namen zwart gemaakt, dat er geen touw meer aan vast te knopen valt. “Het lijkt erop dat er niet eens een aparte juridische eenheid voor de beheersfase was opgericht, maar dat alles onder de paraplu van SSB viel, dat nu failliet is. Daar bovenop komt nog eens de complexe lokale politieke situatie.  De wethouder die in 2017 het contract met SSB tekende is na de gemeenteraadsverkiezingen niet teruggekeerd. Hij zit nog wel in de raad maar zijn opvolger Van Eekelen zit nu opgezadeld met dit hoofdpijndossier. Zij mag de problemen afwikkelen van het curieuze dbfmo-contract voor een basisschool waarvan de hoofdaannemer failliet is.

De bedrijven achter SSB lijken de dans te ontspringen

Het zure aan de kwestie is wat Gouman betreft ook, dat  achter Slim Scholenbouwen twee solide bedrijven schuilgaan: Weka daksystemen en straatmeubilairfabrikant  Stiels.  “De twee directeuren van het inmiddels failliete SSB vervullen ook directiefuncties bij deze twee bedrijven, die vrijuit lijken te gaan. Maar de gevelbouwer, afbouwer, vloerenbouwer en andere onderaannemers worden met een flinke strop opgezadeld. “De gebrekkige brandveiligheid is de grootste stok waar we nu nog mee kunnen slaan.  We waren hoogst verbaasd toen we hoorden dat na de voorjaarsvakantie de school in het gebouw was getrokken. De gemeente moet een gebruiksvergunning hebben afgegeven. Terwijl het pand dus niet voldoet aan het Bouwbesluit. De gemeente speelt hier een kwalijke dubbelrol.  Ze weet ons wel te vinden als er dingen veilig gesteld moeten worden om de bouw maar snel te kunnen afronden, stelt garanties in het vooruitzicht maar komt die vervolgens niet na.”

Reageer op dit artikel