nieuws

Vijf opmerkelijke bouwprojecten uit Bouwberichten.nl: middelbare scholen

utiliteitsbouw 441

Vijf opmerkelijke bouwprojecten uit Bouwberichten.nl: middelbare scholen

In de serie opmerkelijke bouwprojecten uit Bouwberichten dit keer vijf middelbare scholen.

  1. Hermann Wesselink College te Amstelveen (foto boven)

Bouwen van de school Hermann Wesselink College (HWC) voor ca. 1.800 leerlingen aan de Startbaan 3 naast de bestaande school. Europese aanbesteding. BBN adviseurs begeleidt aanbesteding. Startdatum: juni 2019.

 

  1. Cambreur College te Dongen

Bouwen van het Cambreur College, een onderwijsgebouw voor 1.000 leerlingen en een sportvoorziening aan de Monseigneur Schaepmanlaan 13. De nieuwbouw wordt gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw dat uiteindelijk word gesloopt en plaats maakt voor een schoolplein / park en fietsenstalling. Het wordt een BENG gebouw. Startdatum: maart 2020.

De Cambreur-school

  1. Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee

Bouwen van de school ‘Pontes Pieter Zeeman’, Voortgezet Onderwijs, en inpassing scholen bijzonder onderwijs Beatrixschool en De Meie. Europese aanbesteding. Procedure: niet-openbaar. Er waren drie aannemers die zich hadden ingeschreven op de aanbesteding, maar hun offertes vielen hoger uit dan de geraamde 17.250.000 euro. De Gemeenteraad moet nu besluiten of voor het project het budget omhoog wordt geschroefd of juist de ambities omlaag. Startdatum: juli 2019.

De school in Zierikzee

  1. Almende College te Silvolde

Bouwen van het Almende College Silvolde aan de Laan van Schuylenburch 8, locatie van het huidige Isala College, Design, Build & Maintain. Intentie tot duurzaam bouwen. Het gebouw zal twee tot drie bouwlagen krijgen. Europese aanbesteding met referentie 170167. Procedure niet-openbaar. Startdatum: mei 2019.

De school in Silvolde

  1. Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk

Bouwen van het MFA ‘Gorredijk’ met fusiebasisschool Flambou en Trimbeets (ca. 1.200 m²) / uitbreiden (ca. 2.100 m²) / bouwen, na sloop, (2.200 m²) van de Burgemeester Harmsma School (BHS) / sociaal cultureel centrum De Skâns (ca. 1.700 m²) / kinderdagverblijf (ca. 400 m²) aan de Hendrik Ringenoldusstrijtte. Aanbesteding voor de bouw volgt binnenkort. De bouw zal gefaseerd uitgevoerd worden. Startdatum: oktober 2019.

De school in Gorredijk

Reageer op dit artikel