nieuws

Gemeente Amsterdam blundert bij aanbesteding nieuwe expatschool

utiliteitsbouw Premium 1605

Gemeente Amsterdam blundert bij aanbesteding nieuwe expatschool

De aanbesteding van de bouw van een nieuwe school in Amsterdam moet opnieuw. De gemeente Amsterdam heeft volgens de rechter “fout en onduidelijk” gecommuniceerd met de aannemers bij de aanbesteding. “Er zijn grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien.”

Een van de aannemers die dacht kans te maken om de school te bouwen maar van een koude kermis thuis kwam was naar de rechter gestapt. In zijn offerte bood hij aan de Amsterdam International Community School (de AICS) aan de A.J. Ernststraat in Buitenveldert voor 27,8 miljoen euro te maken. De gemeente sloot hem uit bij de aanbesteding omdat “overduidelijk” was dat er sprake was van een plafondbedrag: 26,5 miljoen euro. Van Dale is er volgens de gemeente duidelijk over: plafondbedrag betekent een maximumbedrag.

Maar overduidelijk was dat niet. In een Nota van Inlichtingen van 31 mei 2018 stond weliswaar dat er een plafondbedrag zou worden toegepast. Hoe hoog het plafond was, zou in de gunningsleidraad bekend worden gemaakt. Maar in de gunningsleidraad werd het bedrag niet genoemd. Dat werd pas genoemd bij de antwoorden op vragen van aannemers.

Onheilspellende term plafondbedrag

De rechtbank vindt de term plafondbedrag “inderdaad dermate onheilspellend dat een normaal oplettende inschrijver zich ook zonder nadere toelichting in de aanbestedingsstukken zou moeten afvragen wat de gevolgen zouden kunnen zijn van overschrijding daarvan”.

Maar de aannemer was ook oplettend, stelt de rechter. Hij vroeg namelijk aan de gemeente wat de rechtsgevolgen zouden zijn indien hij voor een hoger bedrag zou inschrijven. De gemeente antwoordde daarop dat dat “afhankelijk is van meerdere factoren”.

‘Er zijn grenzen aan de verwarring die een aanbesteder mag zaaien’

De gemeente lijkt per abuis het antwoord op een andere vraag gekopieerd te hebben en als antwoord te hebben geplakt bij de vraag over de consequenties van het overschrijden van het plafondbedrag. Volgens de gemeente Amsterdam had de aannemer dat moeten zien.

Maar de rechter vindt dat antwoord te makkelijk. “Er zijn grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien. […] Met het op ondubbelzinnige en niet voor misverstand vatbare wijze in de aanbestedingsdocumentatie vermelden van de te hanteren uitsluitingsgronden door de aanbestedende dienst heeft het in ieder geval niets meer te maken”, geeft de rechtbank de gemeente ervan langs.

“De foutieve en daarmee onduidelijke communicatie van de gemeente op dit belangrijke punt levert een ernstige schending op van het transparantiebeginsel en de voorlopige gunningsbeslissing kan daarom niet in stand blijven.”

Aanbesteding moet opnieuw

Als de Gemeente de opdracht nog door middel van aanbesteding in de markt wenst te zetten, zal zij het werk moeten heraanbesteden, verordonneert de rechtbank.

De start bouw van de school voor expatkinderen stond oorspronkelijk eind 2018 gepland. De school is nu even verderop gevestigd aan de Prinses Irenestraat. Omdat het aantal leerlingen sterk groeit, wordt het gebouw te klein. Bovendien liep het huurcontract af. Het nieuwe gebouw moet plaats bieden aan 1.400 leerlingen.

Het is niet de eerste keer dat de aanbesteding van de bouw van een school in Amsterdam mislukt. Recent lukte het niet om aannemers te vinden voor de nieuwbouw van een school voor Cartesius 2.

Reageer op dit artikel