nieuws

Risicoprofiel onderhoud Rijkspanden ingeperkt: markt liet contracten links liggen

utiliteitsbouw Premium 1438

Risicoprofiel onderhoud Rijkspanden ingeperkt: markt liet contracten links liggen

Kieskeurige installateurs en onderhoudsbedrijven lieten onderhoudscontracten voor Rijkspanden steeds vaker links liggen. Grootste belemmering was de onbeperkte aansprakelijkheid bij indirecte schade. In de hoop op meer inschrijvers heeft het Rijksvastgoedbedrijf de bepaling per direct geschrapt.

De onbeperkte aansprakelijkheid bij indirecte schade aan Rijksvastgoed wordt nu ingeperkt tot maximaal 2,5 miljoen per jaar. Dat heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten na meerdere klachten uit de onderhoudsbranche.

Groeiende barrière

Ook de teruglopende belangstelling vanuit de markt voor de contracten is een duidelijk signaal vanuit de markt. Naar aanleiding van het teruglopende aantal inschrijvingen heeft de opdrachtgever overlegd met Uneto VNI en meerdere onderhoudsbedrijven.

Tot op heden dragen de onderhoudsbedrijven alle financiële gevolgen van indirecte zaak- en vermogensschade die ontstaat door hun toedoen.

Waterschade aan De Nachtwacht

Er zijn bij Uneto VNI geen recente gevallen bekend van schadeclaims boven de 2,5 miljoen euro, maar soms lopen marktpartijen wel degelijk een groot risico. Denk bijvoorbeeld aan een sprinklerinstallatie die schade veroorzaakt aan De Nachtwacht in het Rijksmuseum; het museum is Staatseigendom en dus in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Of denk aan een storing in het datacenter van de Belastingdienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden waardoor het operationele proces, zoals verzending van aanslagen, niet kan plaatsvinden. Ook daar is het pand in beheer van het Rijksvastgoedbedrijf en lopen installateurs grote risico’s op schadeclaims in zo’n geval.

Voor veel marktpartijen is het ontbreken van een maximumbedrag bij dergelijke indirecte schades een groeiende barrière om mee te doen aan aanbestedingen. Die belemmering is nu uit de weg geruimd.

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt zelf alle aansprakelijkheid boven de 2,5 miljoen euro en bedrijven kunnen de schade tot 2,5 miljoen euro verzekeren. De beperking geldt overigens niet als sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer. Dan blijft onverkort de onbeperkte aansprakelijkheid van kracht.

Opmars naar nieuwe contractvorm

Ook onveranderd blijft de regeling die geldt bij schade door een gebrek in het werk en schades toegebracht aan het werk en letsel- en overlijdensschade. Hiervoor gelden géén maximale schadebedragen.

De aanpassing betreft een tijdelijke maatregel van twee jaar voor alle nieuwe onderhoudscontracten. Die tijd wordt gebruikt om ondertussen samen met de branche te werken aan een nieuwe contractvorm voor onderhoud aan ministeries en andere Rijkspanden.

Reageer op dit artikel