nieuws

Energie besparen levert rendement: “50 procent in 7 jaar, dat verdien je terug”

utiliteitsbouw 1507

Energie besparen levert rendement: “50 procent in 7 jaar, dat verdien je terug”

Gebouwen in Nederland moeten in zeven jaar 50 procent minder energie verbruiken. Zestig ondernemingen leggen zich vast op die ambitie in het Deltaplan Duurzame Renovatie. Een van hen is vastgoedondernemer Bas van Holten van Merin, die al aan de slag is gegaan voor de 100 gebouwen die zij verhuren. 

Het initiatief om aparte afspraken te maken voor kantoren, winkels, supermarkten, scholen en zorginstellingen komt van de Dutch Green Building Council en is donderdag ingebracht bij de Klimaattafels van Diederik Samsom. De oud-politicus beloofde de conclusies mee te nemen in zijn advies aan de regering om ‘Parijs’ uit te voeren.

Van Holten heeft zich grotendeels afzijdig gehouden van het polderen, maar is wel ondernemer in hart en nieren en weet zeker dat Merin de ambities gaat halen. De CEO beantwoordt elf vragen over energieverbruik in kantoren:

Wat zijn eigenlijk de ambities?
“Komende zeven jaar 50 procent energiezuiniger voor alle 100 panden die wij verhuren. Voor eenderde gaat lukken met zonnepanelen en de rest moet met andere maatregelen zoals led-verlichting, isolatie en warmtepompen. Waarschijnlijk komt de grootste klapper van het energie management systeem die per gebouw in kaart brengt waar de grootste energieslurpers zitten.”

Waarom doen jullie mee?
“Natuurlijk om het klimaat te sparen, maar ook gewoon om rendement te maken op investeringen. Dat klinkt misschien niet sympathiek, maar ik streef naar rendement voordat we investeren in energiebesparende maatregelen. Voor de 33.000 zonnepanelen die we nu aanschaffen is dat jaarlijks ruim 8 procent. Energie besparen en geld verdienen gaat hand in hand.”

Waarom gebeurt het dan niet allang?
“De grootste barrière is namelijk dat de huur niet is gekoppeld aan de energierekening. Een kwestie van gewoonte, denk ik. Daarom loont het voor een kantooreigenaar nauwelijks om te investeren in maatregelen zoals TL-verlichting vervangen door led, bewegingsmelders en andere slimme apparaten. Koppel de energierekening aan de huur en het probleem is opgelost.”

Is het echt zo simpel?
“Ja, en dat zijn wij al aan veranderen in onze contracten. Huurders vinden dat namelijk helemaal geen probleem. Nu betalen ze bijvoorbeeld 150 euro per vierkante meter en nog eens 40 euro aan servicekosten. Dat gaat veranderen in 190 euro per maand. Daarmee vloeit het voordeel van de investering terug naar de eigenaar en loont het wel de moeite om aan de slag te gaan met energie.”

Gaan de huurders daarmee akkoord?
“Waarom niet? Het maandbedrag zal niet veranderen. Het is echt een kwestie van gewoonte. Voor een hotelkamer betaal je toch ook een bedrag per nacht en volgt er geen aparte rekening omdat je twee uur televisie hebt gekeken. In Finland is dat voor de kantorenmarkt al volstrekt gebruikelijk.”

Hoe moet dat met andere partijen, zoals scholen en transportbedrijven?
“Er zullen altijd koplopers zijn en achterblijvers. Ga gewoon beginnen. Ons bedrijf zal alle kennis en ervaring delen om andere partijen over de streep te trekken.”

Je kunt toch niemand dwingen?
“Dat hoeft ook niet. Geef de sector zelf de tijd om maatregelen te nemen en stel als overheid duidelijke termijnen. Wie dan alsnog achterblijft kan desnoods worden afgestraft met een extra energiebelasting. De lat moet omhoog, anders zal ‘Parijs’ onhaalbaar blijken.”

Wat betekent dat concreet voor jullie bedrijf?
“We investeren nu eerst 6 miljoen euro in 33.000 zonnepanelen van Nuon. Daarmee verwachten we eenderde van het energieverbruik te ondervangen. En ja, dat is volgens de formule van 8 procent rendement. Daarnaast verwachten we veel van energiesystemen per gebouw. Daarvoor hebben we nu drie pilots lopen. Zo’n systeem legt bloot welke apparaten het meest energie slurpen.”

Een soort Toon, zoals van Eneco?
“Ja, maar dan nog een stuk slimmer en speciaal voor kantoren.”

Kan niet gewoon de verwarming een graadje lager?
“Ik geloof niet in de filosofie van warme truien. Een prettige werkomgeving draait om comfort.”

Het doel is maximaal 50 kWh per m2 per jaar. Bestaat zo’n gebouw al?
“Er zijn misschien enkele panden in Nederland die dat nu al halen, maar geen van onze panden redt dat. De lat ligt echt hoog hoor.  Maar het is echt nodig om iets te doen tegen klimaatverandering. En rendement maken is een goede drijfveer om ambities waar te maken. Daar ben ik van overtuigd.”


Energieverbruik gebouwen 50 procent omlaag in 7 jaar

Het energieverbruik in gebouwen gaat komende 7 jaar met 50 procent omlaag. Die ambitie is vastgelegd in het Deltaplan Duurzame renovatie dat donderdagmiddag is gepresenteerd aan Diederik Samsom.

De opstellers van het Deltaplan constateren dat het huidige tempo van verduurzaming van gebouwen te laag is om ‘Parijs’ te halen. De Dutch Green Building Council pleit daarom samen met 60 marktpartijen voor een inhaalslag, met grootschalige inzet van onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, energiezuinige apparaten en LED-verlichting. Partijen als Ahold, ABN Amro, Syntens Achmea, maar ook bouwers als VORM, Strukton en Heembouw beloven zelf vaart te zetten achter de klimaatdoelen.

Daarbij liggen de ambities een stuk hoger dan de huidige verplichting voor kantoren om in 2023 een C-label en in 2030 een A-label te hebben. De lat komt een stuk hoger te liggen, al blijft onduidelijk wie de uitvoering gaat controleren. Het gaat om een meerjarig verduurzamingsprogramma voor onder meer winkels, supermarkten, kantoren, logistieke centra en maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg.

Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat een kantoorgebouw uiteindelijk maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van tweederde ten opzichte van nu. Het resterende moet komen van duurzame energiebronnen, zoals windparken en geothermie.

Reageer op dit artikel