nieuws

Bouwteam voorkomt torenhoge kosten bij Utrechtse Dom: “Toch spannend”

utiliteitsbouw Premium 1831

Bouwteam voorkomt torenhoge kosten bij Utrechtse Dom: “Toch spannend”

Utrecht kiest voor een bouwteam om de restauratie van de Domtoren binnen de perken te houden. De kosten zijn nu geraamd op 37,2 miljoen euro. Extra zorgvuldige voorbereiding moet “verassingen“ in de uitvoering voorkomen.

De restauratie van de beroemde Domtoren in hartje Utrecht gaat vijf jaar duren. Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw uit de veertiende eeuw. Veel bak- en natuursteen moet worden vervangen. De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd.

Lantaarn in relatief slechte staat

Beeldbepalende details zoals balustrades en timpanen zijn er slecht aan toe en ook de roestende trekankers in de lantaarn moeten vernieuwd. Ook staat veel voeg- en schilderwerk op de lange lijst van werkzaamheden. Het meeste werk moet gebeuren op een hoogte tussen 70 en 95 meter, heeft Rothuizen Architecten in kaart gebracht.

“De kosten waren even slikken, maar het is ondenkbaar dat we het werk niet doen. Het is een investering voor de toekomst”, lichtte wethouder Paulus Jansen het bedrag van 37,2 miljoen euro toe. Het Rijk en de provincie betalen mee en ook wordt ingezet op crowdfunding.

Aannemers hebben het druk

De gemeente begint nu een aanbesteding en verwacht de opdracht dit najaar te gunnen. Dat wordt volgens de wethouder ‘spannend’, want aannemers hebben het druk. Nog dit jaar wordt de toren ingepakt in steigers, maar de daadwerkelijke restauratie begint medio 2019. Woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente Utrecht beantwoordt alvast enkele prangende vragen over de komende tender.

Hoe voorkom je dat de bouwkosten omhoog schieten?

“De gemeente heeft als opdrachtgever maar beperkte invloed op de prijs die leveranciers en onderaannemers rekenen voor hun producten. Wel beperken we de risico’s, en daarmee de kosten, voor aannemers, onderaannemers en leveranciers door het opstellen van een goed en compleet bestek – duidelijk en volledig- en het betrekken van de (onder)aannemer in bouwteamverband.

Steen voor steen is onderzocht. Het bovenste deel staat al in de steigers

Op deze manier kan de  aannemer zijn kennis inbrengen in onder meer fasering, logistiek en uitvoering. Hiermee vergroten we de kans op een goede voorbereiding en verkleinen we risico’s en extra kosten.”

Welke contractvorm past het beste bij de restauratie van de Domtoren?

“Vanwege de complexiteit van de restauratie kiezen we voor een bouwteamverband. Zo nemen we de kennis en expertise van de aannemer mee in de ontwerpfase, waardoor de uitvoering goed wordt voorbereid. Fasering, bouwvolgorde, logistiek (aanleveren natuursteen/bouwmaterialen) en uitvoeringswijze dragen bij aan de volledigheid van het bestek en de goede voorbereiding.”

Hoe gaat Utrecht samenwerken? Wat is de rol van de opdrachtgever?

“De gemeente wil als opdrachtgever in bouwteamverband samenwerken met de architect en de aannemer.”

Wat zijn de emvi-criteria bij deze tender? Hoe is verhouding prijs/kwaliteit?

“De criteria voor prijs en kwaliteit worden nog uitgewerkt in de gunningleidraad. De kwaliteit zal substantieel meewegen in de beoordelingscriteria.”

Wat zijn de grootste risico’s?

“De lastigste onderdelen zijn het beperken van overlast voor de omgeving – omwonenden, horeca met terrassen –  en het treffen van veiligheidsmaatregelen voor de omgeving en bouwplaats. De grootste uitdagingen van de restauratie zelf zijn het vervangen van de natuurstenen balustrades en het herstel van de ringanker in de lantaarn.”


Restauratie Domtoren

  • Opdrachtgever: Utrecht
  • Restauratiearchitect: Rothuizen
  • Contractvorm: bouwateam
  • Projectsom: 37,2 miljoen
  • Gunning: komend najaar
  • Uitvoering: medio 2019 – 2024
  • Rapport Monumentenwacht

Reageer op dit artikel