nieuws

Niemand weet precies hoeveel gebouwen met slechte vloeren er in Nederland staan

utiliteitsbouw 2260

Niemand weet precies hoeveel gebouwen met slechte vloeren er in Nederland staan

Tientallen gebouwen in Nederland hebben broze vloeren en moeten worden versterkt. Maar waarschijnlijk zijn er veel meer dubieuze gebouwen. “Ik heb de indruk dat het onder de pet wordt gehouden.”

Pikant en pijnlijk. Bij het in 2013 opgeleverde kantoorgebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ondeugdelijke vloeren geconstateerd. Twee vloeren (18 flexplekken, 80 à 100 vierkante meter) zijn sinds 22 februari ontruimd, blijkt uit een interne memo waarop Cobouw de hand heeft weten te leggen. Het ministerie dat verantwoordelijk is voor wonen en bouwen heeft er verder weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

“Er is niets geheimzinnigs aan. De vloeren zijn gewoon veilig”, verklaart een woordvoerder van minister Ollongren. “En we kunnen niet bij elke stap van het onderzoek een persbericht sturen.” Volgens hem heeft het ministerie ervoor gekozen de vloerdelen niet te gebruiken, omdat anders “er iemand rond moet lopen om te kijken of de vloeren goed gebruikt worden”. De vloeren mogen beperkt belast worden. Onderzoek moet uitwijzen hoe de vloeren van het ministerie versterkt kunnen worden. De uitkomsten daarvan hoopt het ministerie voor deze zomer te krijgen.

De terughoudendheid waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken communiceert over de breedplaatvloeren kenmerkt de houding in de bouw- en vastgoedwereld.

Niemand weet precies hoeveel gebouwen slechte vloeren hebben, blijkt uit een rondgang van Cobouw langs instanties en personen die erover gaan. Pieter Plass, directeur Centraal Bureau Bouwbegeleiding hield na instorting van de parkeergarage in Eindhoven in mei en het daaropvolgende onderzoek in september 2017 een veel geraadpleegde website bij met een landkaart, waarop broze gebouwen stonden aangemerkt. Maar Plass zegt het inmiddels niet meer bij te kunnen houden. “Het overzicht is verre van volledig.”

Besmet gebouw: dat wil je als eigenaar uit het nieuws houden

Hij haalde zijn informatie voor zijn bollenplaatkaart uit publieke bronnen. Berichtgeving in kranten dat scholen moesten sluiten bijvoorbeeld. “Maar ik heb de indruk dat veel onder de pet wordt gehouden. Met reden. Op het moment dat een gebouw in een risicocategorie valt, schieten mensen in de stress, dan heb je een besmet gebouw. Bedrijven zullen dus alles doen om zoiets uit het nieuws te houden.”

Ook bij projecten waarbij Plass betrokken is, wordt gevraagd er geen ruchtbaarheid aan te geven. “Je ziet dan dat er heimelijk onderzoek wordt gedaan in alle stilte.”

In de media zijn zo’n honderd gebouwen genoemd. Plass denkt dat in werkelijkheid driehonderd gebouwen problemen hebben. “Maar dat is een grove inschatting. Niemand weet het. De constructeurs zetten het niet op een rij. Het ministerie ook niet.”

“Nee, wij maken helemaal geen inventarisatie”, bevestigt de woordvoerder van de minister Ollongren. “We hebben alleen gevraagd of de gemeenten de gebouweigenaren willen informeren over het stappenplan dat ze moeten uitvoeren. We hebben de gemeenten wel gevraagd om de resultaten daarvan terug te koppelen als een gebouw buiten gebruik is.” Dat gebeurt niet altijd, erkent hij. “Gemeenten zeggen bijvoorbeeld: het is al in het nieuws geweest.”

Dat de vloerenproblematiek door veel gebouweigenaren onder de pet worden gehouden, gelooft hij niet. “Ik heb niet dat beeld”.

Heeft het ministerie dan wel een grof zicht op hoeveel gebouwen er problemen hebben? Een klankbordgroep waarin ook Bouwend Nederland zit, komt volgens hem uit op 12 à 13 gebouwen met probleemvloeren. “Dat aantal is al een tijdje vrij stabiel.”

Onzekerheid over vloeren blijft

Branchevereniging Bouwend Nederland turfde begin december onder 520 leden dat er “tientallen gebouwen” zijn waarbij “nadere actie is vereist”, laat een woordvoerder weten. “Maar het zouden er meer kunnen zijn”. De bouwers werken aan een aanpak voor nader onderzoek en herstel. “Dát heeft onze prioriteit. De aantallen zijn minder belangrijk.”

Bij de vereniging bouw- en woningtoezicht ontbreekt ook het overzicht. Wel bleek uit een enquête die eind januari 2018 gehouden werd onder 220 leden, waarvan 76 reageerden, dat er drie gebouwen gesloten zijn, vertelt Wico Ankersmit, directeur van de vereniging. Welke gebouwen dat zijn weet hij niet. De enquête was anoniem. In één gemeente stonden twee gebouwen met code rood: het gebouw mag niet meer gebruikt worden. Bij vijf gebouwen gold code oranje: belastingbeperking.

De enquête geeft een beperkt beeld, vindt Ankersmit. “Het is maar een steekproef.” Volgens hem is het jammer dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de regie inzake de broze vloeren niet naar zich toe heeft getrokken. “We blijven nu in een bepaalde onzekerheid leven hoeveel gebouwen er bestaan waarvan de vloeren tegen een kritische grens aan zitten.”

Bij het onderzoek naar risicovolle galerijen was het ministerie steviger. “Toen was er sprake van een onderzoeksplicht.”

Ankersmit begrijpt dat gebouweigenaren hun vloerproblemen liever stilhouden. “Je wilt geen onnodige paniek zaaien.” Zelf zegt hij nooit het verzoek te hebben gehad om gevoelige informatie voor zich te houden. “Maar het is ons werk niet om de vuile was buiten te hangen. Het is aan een gebouweigenaar om ervoor te kiezen om bepaalde informatie voor zich te houden of niet. Wij gaan er in ieder geval niet mee naar buiten.”

Het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gebouwd door BAM. Het bouwconcern heeft “ongeveer dertig” gebouwen met bollenplaatvloeren. “Met 16 daarvan is wat mee”, zegt een woordvoerder. Bij tien is het wachten op verdere instructies van het ministerie van Binnenlandse zaken. Bij zes gebouwen is “belastingbeperking” opgedragen aan de gebouweigenaar. Een van die gebouwen is het ministerie van Binnenlandse Zaken, erkent BAM.


Naschrift:

16.50 u: Het ministerie maakt vandaag bekend dat op de 28e verdieping ook werkruimte buiten gebruik wordt gesteld. Het gaat om 50 vierkante meter (9 flexplekken).  De kans bestaat dat andere delen van het gebouw ook moeten sluiten. Van de in totaal 260 inspecties moeten nog 120 inspecties plaatsvinden.

 

Reageer op dit artikel