nieuws

‘Rampschool’ Open Venster herbouwen op dezelfde fundering scheelt 4 miljoen

utiliteitsbouw 1194

‘Rampschool’ Open Venster herbouwen op dezelfde fundering scheelt 4 miljoen

Het Rotterdamse gemeentebestuur wil na een second opinion toch voortbouwen op de fundamenten van de gesloopte nieuwbouw van het Open Venster. Hergebruik van palen en kelderbak van de rampschool is veel voordeliger en technisch een stuk safer.

Daarmee komt het college van B&W terug op zijn rigoureuze besluit van vijf maanden geleden om helemaal overnieuw te beginnen. Een second opinion onderzoek kenschetst slopen van de funderingen nu als kapitaalvernietiging. De gemeente zou zo’n 4 miljoen euro weggooien. Bovendien zijn de technische gevolgen van het trekken van de 150 vibropalen en slopen van de 6 meter diepe kelder ongewis. Doordat de bodem verandert in gatenkaas kunnen grote problemen ontstaan met kwelwater. Het alternatief, afknijpen van de palen tot 2 meter onder het maaiveld, maakt het slaan van nieuwe palen lastig.

Slopen is bovendien volstrekt onnodig, blijkt uit het onderzoek, want de funderingen zijn prima in orde. Ze hebben voldoende reserves om een meerlaagse bovenbouw van beton en staal te dragen.

Oorspronkelijke houten ontwerp verdwijnt in de prullenbak

Als het aan het gemeentebestuur ligt, verdwijnt het oorspronkelijke houten ontwerp in de prullenbak en komt er een nieuw, traditionele ontwerp. Opnieuw aanbesteden als houten gebouw ziet het college niet zitten, omdat aannemers niet in de rij zullen staan voor de relatief onbekende bouwmethode. Door de fundering intact te laten en een nieuw ontwerp te maken kan de bouw relatief snel weer van start. De investeringskosten daarvan worden geraamd op 8 miljoen euro.

De bouw van basisschool het Open Venster verliep van begin af aan problematisch. Aannemer Van Deelen had grote problemen met het realiseren van de houten constructie die ervoor was bedacht. De gemeente constateerde diverse bouwkundige problemen en haalde in 2016 de aannemer van het werk. Die ging vervolgens failliet. Nieuwe aanbesteding van van de houten opbouw mislukte, waarna het gemeentebestuur helemaal van het project af wilde.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het nieuwe voorstel.

Reageer op dit artikel