nieuws

Politiebureau volgens vast recept: 1,5 mld voor blauwe stoelendans

utiliteitsbouw 1975

Politiebureau volgens vast recept: 1,5 mld voor blauwe stoelendans

Meer blauw op straat betekent letterlijk minder bureaustoelen en meer flexplekken. De omvorming naar 1 nationale politie betekent ook nieuwe ideeën over de bijbehorende ‘stenen’. Voor de stoelendans is 1,5 miljard euro uitgetrokken: Politiebureaus (ver)bouwen gebeurt alleen nog volgens vaste ‘winkelconcepten’.

“Al la Kruitvat of Albert Heijn? Nou ja, qua naam spreekt Coolblue spreekt me meer aan als passend bij de politie.” Gerrit den Uyl, directeur van het politiedienstencentrum ziet het als zijn taak om regie en grip te houden op de mega-verhuisplannen.

Politie ligt onder vergrootglas

Fouten maken is geen optie. Het besef leeft dat de politie onder het vergrootglas ligt. Met de aanbesteding van de politieauto’s ging het behoorlijk mis, maar ook kwijtgeraakte usb-sticks, de OR en lekkende agenten hielden de gemoederen bezig. De politie is niet van plan wederom op een negatieve manier het nieuws te halen, maar loopt daardoor wel op eieren.

Afgelopen week is de Marktvisie politie getekend

De huiver om opnieuw fouten te maken zorgt voor een ronduit voorzichtige aanpak, waarbij de machtige opdrachtgever nog moet wennen aan de nieuwe rol. In 2012 is de knop omgegaan om 26 korpsen op te heffen, maar het bijbehorende stenen kader hobbelt er hopeloos achteraan. Afgelopen week is de blauwe versie van de Marktvisie ondertekend, maar de echte stoelendans moet nog beginnen en heel veel stoelen zullen definitief verdwijnen.

Terug van 900 naar 700 locaties

Minder bureaustoelen en meer flexplekken klinkt simpel, maar de politie heeft niet alleen agenten, maar ook schietbanen, ME, arrestantenteams, honden en paarden. Naast de beoogde standaardpakketten, blijft daarom maatwerk nodig bij het uitvoeren van de bouwplannen. De focus ligt de komende jaren op de herinrichting van de kantoorplekken.

Met behulp van het politiespel hebben de 11 eenheden mogen meebeslissen over de huisvesting.

Voor de komende tien jaar is de ambitie om terug te gaan van 900 naar 700 locaties en uit te komen op 1,3 miljoen m2 in plaats van de huidige 1,8 miljoen m2. Met het flexibel maken van werkplekken verwacht de politie ruim 75 miljoen euro per jaar op de huisvesting te besparen en in 2025 maximaal 268 miljoen euro per jaar kwijt te zijn.

‘Bouw kan investering terugverdienen’

De bedoeling is dat bouwers mogen meedenken bij deze enorme operatie. In de praktijk zal de markt vooral het uitvoerende werk mogen doen. “Van bouwers wordt verwacht dat ze ‘politieconcepten’ ontwikkelen die zich steeds repeterend goedkoper herhalen. Dus niet meer van project naar project hobbelen, maar een vaste aanpak volgens beproefd recept. Diezelfde trend zien we bij scholen en bruggen”, vat Joep Rats van Bouwend Nederland de ambitie samen.

“Aanbesteden en het mislopen van opdrachten hoort bij dat proces. Maar de opgave is groot. Dus er komen heel veel nieuwe kansen om innovaties terug te verdienen.” Een voorwaarde daarbij is dat bouwers niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar kennis en ervaringen delen.

Celblokken zijn nooit flexibel

Het ideaalplaatje bij de politie betekent drastisch afstoten en tegelijk investeren in nieuwe moderne en meer flexibele kantoren. “Alleen de celblokken zijn altijd behoorlijk bepalend voor de inrichting en allesbehalve flexibel. We hebben overwogen om die vaker op centrale plekken neer te zetten, maar dat betekent weer meer reistijd met arrestanten”, stipt Remko Jasper van het programmabureau huisvesting meteen een dilemma aan.

Andere wensen voor de nieuwe aanpak zijn “meer zichtbaar in de wijken en meer digitaal aanwezig zijn.” Stuk voor stuk hebben de eenheden bij Jasper aan tafel gezeten om het grote politie schuifspel te spelen. “De inzet was heel serieus. Wat daar uitkwam is echt de basis geworden voor het Huisvestingsplan.” Een simpele variant was afgelopen week te bewonderen op de Bouwcampus in Delft. Per regio is beslist hoe de ideale vastgoedportefeuille eruit moet zien.

Robuust van buiten, open van binnen

Weer opgeteld is het plan vastgelegd in het Huisvestingsplan dat uitgaat van zes varianten, van verzamelgebouwen tot politieposten. De ombouw van de Mathildelaan in Eindhoven bijvoorbeeld is een van de vijftig verzamelgebouwen. En in Ridderkerk en Uden wordt gewerkt aan nieuwe teambureas: “Een robuuste uitstraling naar buiten, maar een open opzet aan de binnenkant.”

Daarnaast worden komende jaren 300 tot 350 politieposten van 2-4 werkplekken ingericht bij bibliotheken, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen. “Dat kan relatief snel en tegen lage kosten”, verwacht Jasper. Veel ingewikkelder zijn de grote posten en verzamelgebouwen in de grote steden, zoals Den Haag, Amsterdam en Nijmegen.

Politie wil geïnformeerde en professionele opdrachtgever zijn.

Bij de lopende bouwprojecten in Alkmaar en Bergen op Zoom wordt de nieuwe opzet al zoveel mogelijk ingezet. “We zitten niet stil en zijn hier en daar alvast begonnen, maar de grote bouwpiek moet nog komen. Veel projecten zijn relatief klein van omvang, maar bij elkaar opgeteld is het wel een gigantische bouwopgave”, aldus hoofd inkoop Jan Petrus.

Het nadenken over slimme bundeling en bijbehorende marktaanpak staat nog wel in de kinderschoenen. Ook zijn nog geen knopen doorgehakt over contractvormen en is de aanpak nu nog vooral traditioneel zonder veel ruimte voor de markt. De nieuwe Marktvisie beoogt wel meer speelruimte te creëren en zet in op risicoverdeling, eerlijke prijsvorming en succesvolle projecten.


Huisvestingsambitie komende 10 jaar

  • Aantal m2 investering
  • 50 x verzamelgebouw       400.000 m2  500 mln
  • 50 x politiepost groot         16.000m2     250 mln
  • 115 x politiepost klein       5000 m2       300 mln
  • 300 x politiepunt                 2-4 werkplekken
  • 105 x teambureau  250.000 m2  400 mln
  • Specials, bv. ME, garage             350.000 m2  bevroren

Marktvisie politie:

Wij excelleren door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken samen aan een huisvestingsportefeuille die het primaire proces van de politieorganisatie maximaal ondersteunt en daarmee bijdraagt aan een veiliger Nederland en ruimte biedt aan de professionaliteit van de politiemedewerkers.


 

Reageer op dit artikel