nieuws

Doorbraak voor circulaire gevels: leasen op basis van erfpacht

utiliteitsbouw 3191

Doorbraak voor circulaire gevels: leasen op basis van erfpacht

De Eneco EnergyCampus in Utrecht krijgt de eerste Nederlandse gevel die eigendom blijft van de producent. Brancheorganisatie VMRG bedacht er met advocatenkantoor Houthoff een contract voor op basis van erfpacht. Dat opent de deur voor het aanbieden van circulaire leasegevels.

Het innovatieve contract geldt als een doorbraak voor de circulaire geveleconomie. Leasen van tapijttegels, verlichting en liften is al langer mogelijk, maar met gevels lukte dat tot op heden niet. Probleem is dat een gevel een structureel onderdeel is van het gebouw. “Daardoor was het juridisch niet mogelijk om een leasegevel te realiseren: gevel en gebouw staan niet los van elkaar”, zegt Jolanda Verschuur van deVMRG. “Het contract dat we hebben ontwikkeld en deze week hebben ondertekend, biedt gevelproducenten de mogelijkheid een leasecontract te tekenen met gebouweigenaren.”

Dat brengt de realisatie van circulaire gevels binnen handbereik. Omdat de gevelproducent zijn product uiteindelijk weer terugneemt, heeft hij er belang bij om een zo duurzaam mogelijk product te maken en om dit goed te onderhouden. Afgedankte gevels worden klaargemaakt voor hergebruik of gerecycled tot nieuwe gevels. De VMRG en haar aangesloten bedrijven willen op die manier de verspilling van grondstoffen verminderen. De VMRG levert advies bij de uitwerking van erfpachtcontracten. Grote hobbel is nog het uitwerken van de financiering.

Technisch bleek het haalbaar, maar juridisch was het complex

Eerdere pogingen om een leasegevel te realiseren strandden voortijdig. Zo probeerde de TU Delft probeerde zijn gebouw voor Elektrotechniek op een innovatieve manier op te lappen met een ruilfacade. Technisch bleek het haalbaar, maar juridisch was het complex. De erfpachtconstructie past daar nu een mouw aan.

Erfpacht is een veelgebruikte methode voor bouwgrond. Daarbij betaalt de eigenaar van de opstal een jaarlijkse canon aan de eigenaar van de grond – veelal een gemeente. Net als bij een erfpachtconstructie voor grond kan de gevel in de toekomst worden ingeschreven in een openbaar register. Dat maakt de eigendomsverhouding transparant bij verkoop van het gebouw.

Dit systeem bevordert een goede werking van een circulaire geveleconomie

Verschuur onderstreept dat de gevel van de EnergyCampus officieel nog geen leasegevel is. Het  pilot project in Utrecht, waarvan de realisatie komende week al van start gaat, wordt uitgevoerd in het kader van het Facade Identification System (FIS). Dit is een systeem dat de VMRG samen met partners ontwikkelt. FIS maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een kozijn of een deur, gedurende de hele life cycle identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. Dit systeem bevordert een goede werking van een circulaire geveleconomie. Het Facade Identification System (FIS) is ontwikkeld door de VMRG, SlimLabs, Root en Tagologic. Een groot aantal VMRG-leden is inmiddels in dit R&D traject gestapt.

Reageer op dit artikel