nieuws

Onderhoud 500 panden Rijkswaterstaat in 3 percelen geknipt: Wie biedt?

utiliteitsbouw 2636

Onderhoud 500 panden Rijkswaterstaat in 3 percelen geknipt: Wie biedt?

De tender voor het onderhoud van de 500 Rijkswaterstaat-panden is in drieën geknipt. De oude opzet waarbij met meerdere bouwdisciplines tegelijk aan een pand werkten, was inefficiënt. Gegadigden kunnen zich tot 30 oktober melden voor de prestatiecontracten.

Bij het nieuwe contractfase is het vastgoed verdeeld over drie regio’s: Noord, midden en zuid. Rijkswaterstaat is eigenaar van ruim 500 panden in Nederland. Variërend van districtskantoren, verkeerscentrales, opslagruimten en zoutloodsen tot monumentale dienstwoningen en vuurtorens.

Er is jaarlijks enkele miljoenen euro’s aan onderhoud voor nodig. Over de gehele looptijd gaat het om tientallen miljoenen. Er is gekozen voor een vaste contracttermijn van 6 jaar met twee maal de optie tot verlenging van 2 jaar (in totaal maximaal 10 jaar).

Loodgieter staat doelloos naast kapot riool

De twee lopende contracten voor beheer en onderhoud bevallen matig. Per deelproject wordt een gespecialiseerde aannemer gezocht en dat leidt in de praktijk tot veel onnodig wachten. Zo kan de buitenschilder bijvoorbeeld niet aan de slag als de hovenier het groen niet heeft bijgesnoeid.

Bij regulier onderhoud is dat verre van ideaal, maar bij spoedreparaties werkt de gekozen opzet ronduit onhandig. Zo mocht de loodgieter niet zomaar aan de slag bij een kapot riool, omdat de bestrating bij iemand anders in het contract zat. De meerkosten van het wachten op elkaar komen voor rekening van de opdrachtgever. Het Rijksvastgoedbedrijf volgde deze tactiek ook al eerder dit jaar.

Peertjes vervangen door led

Nu de lopende raamcontracten op zijn einde lopen, kiest de opdrachtgever voor een meer gebundelde aanpak, waarbij ook kansen liggen voor het mkb.

Annemiek de Jong, contractmanager bij Rijkswaterstaat licht toe: “Uiteindelijk zoeken we partners voor regio’s noord, midden en zuid. En de partijen die de opdracht gegund krijgen zijn verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan, en rondom de panden in die regio.’ Vooruitblikkend verwacht De Jong dat grote, allroundbedrijven zich melden, maar ze hoopt ook coalities van kleine, gespecialiseerde mkb’ers.

Bij het onderhoud verwacht Rijkswaterstaat een duurzame aanpak, waarbij peertjes worden vervangen door led-verlichting bijvoorbeeld. Ook het gebruik van duurzaam materiaal wordt gestimuleerd. Panden als Westraven of de sluizencomplexen vallen overigens niet onder het contract.

De aanbestedingsdocumenten   staan op TenderNed. De nota van inlichtingen wordt eind november verwacht en de gunning vindt plaats in mei 2018.

 

Reageer op dit artikel