nieuws

Rijk breekt met dbfmo-contracten

utiliteitsbouw Premium 2603

Rijk breekt met dbfmo-contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf breekt met dbfmo-contracten bij grote en complexe projecten. De nieuwe kazerne in Vlissingen is de laatste lopende tender in deze vorm. Daar zijn nu nog drie consortia in de race: SPV Bestevaer, MAKZ en SPV Consortium Besix-Epico.

Na een traditie van ruim 10 jaar zoekt de opdrachtgever naar nieuwe manieren om  integraal aan te besteden, bevestigen diverse bronnen rond het  Rijksvastgoedbedrijf.

Reeks van gevangenissen en ministeries

De renovatie van het ministerie van Financien had in 2006 de primeur van een dbfmo-contract.

Daarna volgde nog tientallen gevangenissen, kazernes, belastingkantoren en rijksgebouwen waarbij ontwerp, financiering, bouw, onderhoud en exploitatie voor jarenlang in handen van de markt zijn gegeven. Bij alle projecten met een waarde van boven de 60 miljoen euro is het verplicht om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de contractvorm.

In de Telegraaf van donderdag zegt Gé Oomen dat hij in opdracht van zijn voormalig werkgever Ballast Nedam voor meer dan een miljoen euro heeft gefraudeerd bij onder meer de bouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Honderden miljoenen bespaard

Honderden miljoenen zijn daarmee inmiddels bespaard, is de claim van het ministerie van Financien. De projecten zouden minimaal 10 tot 15 procent goedkoper uitpakken dan bij meer traditionele contractvormen. De gedachte is dat de combinatie van ontwerp, bouw en onderhoud een veel slimmer gebouw zou opleveren met optimale routing.

De keerzijde van dbfmo

Maar er was ook een keerzijde. Vooral het dienstenpakket – de O van operate  – kwam onder druk te staan. De schoonmakers kwamen weer in dienst van het Rijk en onder invloed van het terrorisme wordt ook de beveiliging niet graag meer uit handen gegeven. Ook een complexe omgeving staat op gespannen voet met de keus voor een dbfmo-contract, op die gronden viel bijvoorbeeld het Binnenhof af.

Er zijn nog wel enkele dbfmo-contracten in uitvoering, zoals de laboratoria van het RIVM en de ombouw van de Knoopkazerne. De kazerne in Vlissingen sluit de reeks van dbfmo-contracten af. Komend najaar voert het Rijksvastgoedbedrijf de afzonderlijke gesprekken met de drie consortia in de dialoogfase. Een vierde gegadigde partij viel af.

De bouwer met de economisch meest voordelige inschrijving krijgt de opdracht, inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf let daarbij op vijf aspecten. Functionaliteit telt voor 35 procent mee, de belevingswaarde voor 20 procent, flexibiliteit 15 procent en samenwerking ook 15 procent. Ook ondernemerschap weegt voor 15 procent mee.

1800 mariniers

De gunning aan één consortium is gepland begin 2019. De volledige bezetting van het complex van 70 hectare staat voor begin 2022 gepland. De nieuwe kazerne in Vlissingen moet werk- en verblijfruimte bieden aan 1800 militairen, in het bijzonder van het Korps Mariniers. De kazerne zal de huidige marinierskazerne in Doorn vervangen.

Nog 3 consortia in de race:

SPV Bestevaer i.o.

Ingeschreven als Naam
Aandeelhouder DENYS
Aandeelhouder Willemen General Contractor
Aandeelhouder BBGI Investments
Belangrijke onderopdrachtnemer Storimans Wyffels Architecten
Belangrijke onderopdrachtnemer CULD
Belangrijke onderopdrachtnemer Inbo
Belangrijke onderopdrachtnemer Kien Facility Management

MAKZ B.V. i.o.

Ingeschreven als Naam
Aandeelhouder Macquarie Corporate Holdings Pty Limited
Belangrijke onderopdrachtnemer DVP
Belangrijke onderopdrachtnemer Kaan Architecten
Belangrijke onderopdrachtnemer Karres en Brands Landschapsarchitecten
Belangrijke onderopdrachtnemer ABT
Belangrijke onderopdrachtnemer Sodexo Altys

SPV Consortium BESIX-EPICO i.o.

Ingeschreven als Naam
Aandeelhouder Besix S.A.
Aandeelhouder European Projects Investments Company
Belangrijke onderopdrachtnemer Facilicom Solutions
Belangrijke onderopdrachtnemer H+N+S
Belangrijke onderopdrachtnemer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten
Reageer op dit artikel