nieuws

Werkvoorraad utiliteitsbouwers daalt hard na groeiperiode

utiliteitsbouw 1644

Werkvoorraad utiliteitsbouwers daalt hard na groeiperiode

De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is in maart met zes tiende maand gedaald naar 8,5 maanden. De sterke daling is volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) “een correctie” op de sterke groei in de voorgaande maanden.

Ondanks de afname zijn de vooruitzichten voor de utiliteitsbouw nog steeds gunstig, benadrukken de rekenmeesters van de bouw.

“De orderportefeuille blijft op een hoog niveau, en verschillende indicatoren, zoals de huurprijzen van bedrijfspanden en afgegeven vergunningen, wijzen op groei”, aldus het EIB.

Dalend orderboek woningbouw

Ook woningbouwers kregen in april te maken met een dalend orderboek, zo blijkt uit de conjunctuurmeting van het EIB. De orderportefeuille in de woningbouw nam met twee tiende maand af tot 9,6 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw steeg de werkvoorraad daarentegen, met een tiende maand naar 5,8 maanden. Die toename werd veroorzaakt door stijgende orderboeken in de grond- en waterbouw. Wegenbouwers zagen de werkvoorraad met twee tiende maand dalen tot 4,9 maanden.

Stagnatie door tekort aan personeel

Eén op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie in het onderhanden werk als gevolg van onvoldoende orders. “In de woningbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste reden voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de andere sectoren was dit een tekort aan orders”, aldus het EIB.

Vijf op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer 30 procent beschouwt de positie als groot. Ongeveer 30 procent van de bedrijven verwacht komende maanden extra personeel aan te trekken. Zo’n 35 procent overweegt zijn tarieven te verhogen.

Reageer op dit artikel