nieuws

Hercuton beproeft private kwaliteitsborging

utiliteitsbouw Premium 790

Hercuton beproeft private kwaliteitsborging

Janssen de Jong-dochter Hercuton gaat onder private kwaliteitsborging een groot project uitvoeren. Het betreft een pilot, vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Volgens het bouwbedrijf gaat het om de eerste proef met een groot utiliteitswerk, in dit geval een distributiecentrum van 30.000 vierkante meter. In de woningbouw werden eerder wel al pilot-projecten uitgevoerd.

“Dit project heeft alles in zich om als pilot te dienen”, zegt Janssen de Jong-topman Hans Smits. “Met een projectsom van enkele tientallen miljoenen is het groot en complex genoeg om in ontwerp en realisatie een voorbeeld van onze geintegreerde aanpak te zijn.”

Voor de strategische partners van het concern is het bovendien “een uitstekende oefening om hun instrumenten en borging op het gebied van kwaliteit te integreren met de risicomanagement/lean-processystemen van Janssen de Jong”, aldus de bestuursvoorzitter.

De invoering van private kwaliteitsborging heeft tot gevolg dat gemeenten geen toezicht meer houden op de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit en daar ook niet meer aan toetsen. Aannemers zullen bij de oplevertoets zelf moeten aantonen dat hun bouwwerk voldoet. Na oplevering blijven bouwers verantwoordelijk voor de door hen geleverde kwaliteit en moeten zij bewijzen dat eventuele gebreken niet aan hen te wijten zijn.

Bob Gieskens, pilotbegeleider namens het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK), vindt het goed dat Janssen de Jong zich nu al voorbreidt op de nieuwe wet.  “De proactieve houding van het bedrijf geeft alle betrokkenen bij dit project kansen om waardevolle leerervaringen op te doen voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt”, zegt hij. “Het mooiste vind ik dat Janssen de Jong het als een kans ziet de Wkb te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering, en niet als een ongewenste ingreep op wat men al jaren doet. Wij zouden graag zien dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen.”

Janssen de Jong en zijn partners zullen de ervaringen delen met andere bouwers, met iBK en het ministerie van BZK.

Gieskens: “Dat helpt ons ook om bijvoorbeeld de processen van de Toelatingsorganisatie aan de bouwpraktijk te toetsen en waar nodig aan te passen.”

Reageer op dit artikel