nieuws

Detailhandelbeleid blijft in onderzoek

utiliteitsbouw Premium

Detailhandelbeleid blijft in onderzoek

Het onderzoek naar het beleid van Zuid-Holland op het gebied van detailhandelsvestiging gaat door. Voorlopig is een deel van de Verordening ruimte geschorst.

Het pijnpunt is de limitatieve lijst die Zuid-Holland hanteert voor uitzonderingen op de regel dat detailhandel in bestaande winkelgebieden gevestigd moeten worden. Aanleiding was een verzoek van de sportartikelenketen Decathlon die graag in het Haagse Forepark in de oksel van de de A4 en de A12 wil gaan zitten. De keten verzocht minister Schultz om de Verordening ruimte van de provincie te vernietigen.

Schultz schrijft nu in antwoord op Kamervragen van de SP dat het verzoek van Decathlon niet specifiek over de locatie gaat. Het verzoek gaat om de limitatieve lijst die ervoor zorgt dat niet genoemde branches die in ruimtelijk opzicht zich niet onderscheiden van de wel genoemde. Daarbij gaat het onder meer om auto- en caravanbedrijven. Het onderzoek richt zich op strijdigheid met Europese regels.

Reageer op dit artikel