nieuws

Ouderenhuisvester heeft financieel maatwerk nodig

utiliteitsbouw Premium

Ouderenhuisvester heeft financieel maatwerk nodig

Corporaties met een grote hoeveelheid zorgvastgoed hebben extra aandacht nodig om de transformatieopgave mogelijk te maken. Dat vindt het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen (AJT).

De zogenoemde categorale huisvesters dreigen financieel forse verliezen te leiden als gevolg van het overheidsbeleid ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Eén van hen, de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), heeft al laten weten aanspraak te maken op compensatie door het Rijk. De SOR lijdt naar eigen zeggen 25 tot 50 miljoen euro verlies op tien van haar verzorgingshuizen.

Het recht op compensatie vloeit volgens de stichting voort uit een protocol uit 1999 dat het Rijk heeft gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en corporatiekoepel Aedes. Kort gezegd komt het erop neer dat corporaties schadeloos moeten worden gesteld als verzorgingshuizen sluiten met toestemming van de overheid.

In een advies schrijft het AJT nu dat het protocol weliswaar nog steeds rechtsgeldig is, maar dat het materieel betekenisloos is, omdat de minister verzorgingshuizen helemaal niet meer kan sluiten. De sluiting van tehuizen is een gevolg van de maatschappelijke trend dat ouderen langer zelfstandig willen wonen. Dit strookt ook met een juridisch advies van Boekel de Nerée.

Andere juristen vinden dit een zeer beperkte uitleg van het protocol. Zij wijzen erop dat de overheid wel degelijk wetgeving heeft veranderd die rechtstreeks gevolgen heeft voor de capaciteitsvraag in verzorgingshuizen. Daarbij wijzen zij op de extramuralisering van lichte zorgzwaartepakketten.

Voor AJT-voorzitter Marnix Norder is dit echter geen argument om staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid en minister Blok anders te adviseren. Hij vindt dat het protocol desnoods eenzijdig moet worden opgezegd.

Wel vraagt Norder aandacht voor de positie van de categorale ouderenhuisvesters. Volgens hem zal de waardering voor ouderenvastgoed wijzigen met verdergaande consequenties op de balans en de jaarrekening dan voor andere corporaties. “Maatwerk zou hiervoor de oplossing zijn”, aldus Norder. Hij wil daar best over meedenken.

Reageer op dit artikel