nieuws

Geluidscontouren bedrijventerrein Noord-Holland aangepast

utiliteitsbouw

Er komt een inpassingsplan om de geluidscontouren rondom de bedrijventerreinen Westpoort Amsterdam en Hoogtij Zaandam aan te passen. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Het plan wordt in oktober gepresenteerd.  Door de geluidscontouren aan te passen wordt de economische ontwikkeling van het gebied gestimuleerd. De aanpassing sluit aan bij de visie Noordzeekanaalgebied 2040.  De visie werd vorig jaar gepresenteerd.  De samenstellers van het document stellen dat het  gebied zo moet worden ontwikkeld dat economie, wonen, werken en recreëren binnen de gebiedsgrenzen mogelijk zijn.  In totaal omvat het gebied 26 bedrijventerreinen.  Door de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren moet de internationale concurrentiepositie worden versterkt.  In het gebied is plek ingeruimd voor  1700 woningen. Daarnaast is er ruimte voor  54.000 vierkante meter kantoor en bedrijfsruimte en diverse voorzieningen waaronder een watersportcentrum.

Reageer op dit artikel