nieuws

Bejaarden in vrijkomende gevangenis

utiliteitsbouw Premium

Bejaarden in vrijkomende gevangenis

Als het aan de Bredase ondernemer Aad Ouborg ligt, nemen bejaarden vanaf 2017 de plaats in van gedetineerden na de sluiting van de koepelgevangenis in Breda. Hij wil het monumentale pand ombouwen tot budget-bejaardenhuis voor 900 ouderen. Ze kunnen er terecht vanaf 29 euro per dag, mits ze bereid zijn hun kamer te delen met een medebewoner. Een eigen kamer is duurder. Woordvoerder Cees Meijer weet er meer van.

Waarom huisvesting voor bejaarden in de Koepel?

“Er is een groeiende groep ouderen met onvoldoende middelen. Ze zijn vaak tot last van hun mantelzorgers en ze hebben te weinig gespaard. Die groep willen we dit aanbieden.”

Hoezo betaalbaar, de exploitatie van zo’n koepelgebouw moet best kostbaar zijn?

“We moeten dingen nog verder berekenen, maar het zal niet door de Ouborg Groep alleen gebeuren. De kosten van de basiszorg kunnen we laag houden. We hebben weinig personeel nodig door ons concept, waarbij we zorg zoveel mogelijk automatiseren. We zetten bijvoorbeeld zorgrobots in voor het uitdelen van medicijnen.”  

Dat klinkt nogal futuristisch.

“Domotica en zorgrobots zijn de toekomst. De techniek is er. Elke bewoner krijgt bijvoorbeeld een robotic bed, dat overdag ingeklapt kan worden en overdag dienst kan doen als rolstoel.”

Niet echt een gezellig bejaardenhuis zo te horen?

“Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Het is sober. De mensen moeten het zelf samen gezellig maken. En de huidige bewoners kunnen er niet uit, de nieuwe bewoners kunnen dat wel. Het pand ligt midden in de stad.”

Gaan de tralies wel verdwijnen?

“We gaan ervan uit dat de tralies blijven zitten. Dat hoort bij de monumentale waarde. Daar moeten de mensen genoegen mee nemen. Je kunt er altijd een gordijntje voor hangen.”

We hebben nog twee koepelgevangenissen in Nederland. Ziet de Ouborg Groep daar ook heil in als budgethuisvesting voor senioren?

“Als het aanslaat, zouden we dat best willen. Het is voor ouderen echt ideaal.”

Je kunt je zelfs al inschrijven. Is dat niet wat voorbarig?

“Niet om alvast een plek te reserveren. We doen dat om te kijken wat voor ideeën mensen zelf hebben. Voor ons is het belangrijk om over die informatie te beschikken.”

Naschrift redactie:

Het plan om de Bredase koepelgevangenis te verbouwen tot budget bejaardenhuis blijkt een grap. Ondernemer Aad Ouburg die het plan onder de aandacht bracht, wilde volgens zijn woordvoerder vooral de discussie over bejaardenzorg in Nederland aanzwengelen. Een grote verzekeraar zat in het complot en wilde extra aandacht vragen voor mensen die hun pensioen niet op orde hebben.  

Reageer op dit artikel