nieuws

Strafhof mag in Den Haag gebouwd

utiliteitsbouw

Strafhof mag in Den Haag gebouwd

In de Haagse wijk Benoordenhout mag het Internationaal Strafhof worden gevestigd. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

In het bestemmingsplan staat dat het gebouw voor het Strafhof maximaal 25 meter hoog mag zijn. Hiervan mag echter worden afgeweken zodat de bebouwing onder voorwaarden 45 meter hoog mag worden. Hiermee ging de wijkvereniging niet akkoord. De wijkvereniging vindt dat slechts mag worden afgeweken van de bouwhoogte van 25 meter indien dit geen verslechtering betekent van het woongenot van de omwonenden. Deze stellingname leidde tot een gang naar de hoogste bestuursrechter. Uiteindelijk kwam de gemeente de wijkvereniging tegemoet door het bestemmingsplan op dit punt te willen aanpassen. Hierop liet de Raad van State het bestemmingsplan in stand. Het Strafhof verrijst op de plek van de Alexander-kazerne.

Reageer op dit artikel