nieuws

Reddingsactie voor steunpunt scholenbouw

utiliteitsbouw

De eerste huurders hebben het contract getekend voor hun nieuwe woning in de wijk Meerendonk in ‘s-Hertogenbosch.

Scholen zijn beter af met één onafhankelijk loket dat ze helpt bij bouw- en verbouwplannen. De onderwijsraden en gemeenten houden een wanhopig pleidooi aan het adres van minister Van Bijsterveld van onderwijs om het servicecentrum Scholenbouw niet op te heffen.

Het lot van het servicecentrum hangtaan een zijden draadje sinds minister De Jager van Financiën zijn nieuwe pps-prioriteiten op een rijtje zette. Hij geeft de pogingen op om dbfm-contracten van de grond te krijgen in de onderwijs- en ziekenhuiswereld. Daarmee stopt ook de subsidie aan het servicecentrum Scholenbouw.

Die bezuiniging zorgt er eindelijk voor dat er één vuist wordt gemaakt richting de minister. Gemeenten en scholen springen in de bres, gesteund door diverse brancheorganisaties als BNA, NL Ingenieurs, Uneto VNI en Bouwend Nederland. “Op jaarbasis gaat in de onderwijshuisvesting 1,5 miljard euro om; het servicecentrum kan met een begroting van anderhalf miljoen(0,1%!) per jaar, dus met een relatief kleine investering veel rendement gaan opleveren”, bepleiten de directeuren van VNG, PO-Raad en VO-Raad namens de gemeenten, basisscholen en voortgezet onderwijs. Ze waren juist opgetogen om terecht te kunnen bij één loket in plaats van een veelheid van adviesraden. “Naast tijdwinst levert dit ook een bijdrage aan de beperking van ‘bestuurlijke drukte’.” Daarnaast zijn scholen bang om de mogelijkheid voor onafhankelijk advies te verliezen.

Helpende hand

De kennis over scholenbouw is versnipperd door de ingewikkelde constructie van gemeente, schoolbesturen met het rijk op de achtergrond. Het servicecentrum was een poging om de helpende hand te bieden bij bouwplannen, geïntegreerde contractvormen, maar ook bij het verbeteren van het binnenklimaat en het opzetten van een investeringsfonds.

Door de grote hoeveelheid verschillende partijen zijn de jarenlange tradities lastig te doorbreken, maar de eerste resultaten zijn al wel zichtbaar. De internationale school in Eindhoven staat bijvoorbeeld op het punt van gunnen van een dbfm-contract. Naast drie vergaande geïntegreerde contracten staan ook nog 60 pilots op stapel voor een light-variant om ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie te combineren.

Reageer op dit artikel