nieuws

Van den Berg verlegt zijn grenzen

utiliteitsbouw Premium

Het aansturen van een bouwput in Irak vanuit Nederland bevalt goed. Voor herhaling vatbaar vindt Van den Berg Groep, die een ontwerp maakte voor een ziekenhuis in Arbil, waarvan de bouw in volle gang is.

“Het afbreukrisico is wat groter, maar Arbil is relatief rustig en de
vertrouwensband is opgebouwd.” Voor directeur André Lageweg van Van den Berg
Bouwkundigen is de privékliniek maar een van zijn vele projecten. Wel een
opmerkelijke plek, erkent hij, maar de ervaringen in het voormalige
oorlogsgebied zijn goed. Een van zijn medewerkers is vorig jaar teruggekeerd
naar Bagdad en daarmee is een betrouwbaar contact in de basis gelegd. “Het zijn
uitdagende tijden in de bouw. We hebben ervoor gekozen om de crisis anticyclisch
te gebruiken en de grenzen te verleggen. Letterlijk door over de grens te
kijken, maar ook te investeren in BIM en een optimaal bedrijfsproces”, licht
Lageweg de opmerkelijke stap toe. Irak is daarbij niet het meest voor de hand
liggende buitenland. Maar via de oud-medewerker zijn verschillende projecten in
Irak bekeken. “In en rond Bagdad, Babel, Kirkuk en Kinkar”, somt de directeur
van het adviesbureau op. De keus viel op het relatief rustige Arbil in het
noordelijk deel van Irak. “Sinds de val van Saddam Hussein draait de economie op
volle toeren en zijn er veel kansen voor architecten. In Koerdistan is de
situatie veiliger dan in Bagdad.

Vertrouwen

We investeren in kleine stappen, waardoor we weinig risico lopen, maar
uiteraard is dat relatief. Het is een bijzonder land met andere tradities en een
andere cultuur. Je moet zorgvuldig aan je reputatie werken. Maar als dat
vertrouwen eenmaal is opgebouwd, laten lokale partners je niet snel vallen”,
heeft Lageweg gemerkt. Hij beschouwt het project dan ook als een ‘normaal’
project, met de gebruikelijke risico’s. Alleen het afbreukrisico beschouwt hij
wat groter dan normaal, maar door extra betalingsfases in te bouwen is ook dat
risico grotendeels ondervangen. De Irakezen zijn voortvarend aan de slag gegaan,
is al opgevallen. “Net voor de zomervakantie zijn de eerste contacten gelegd.
Kort daarna is de ontwerpfase bij onze vestiging in Houten opgepakt en zes weken
geleden is de bouw begonnen. Daar gaat ook het gebruikelijke traject van
vergunningen en dergelijke aan vooraf, maar dat is lokaal geregeld. Wel een stuk
sneller dan in Nederland.” De neiging om de druk al te hoog op te voeren is soms
wel getemperd vanuit Nederland, want dat gaat ten koste van kwaliteit. En dat is
nu juist het punt waarop Van den Berg de opdracht heeft binnengehaald. In
opdracht van een groep private investeerders is een ontwerp gemaakt voor een
privékliniek met een oppervlakte van 4000 vierkante meter. Een modern, zakelijk,
functioneel gebouw, met een opengewerkte oosterse entree, dat in Nederland een
miljoen of zeven zou kosten. “We hebben gewonnen op kwaliteit. Natuurlijk kan de
lokale concurrentie een stuk goedkoper werken, maar er gaan Westerse artsen
werken en die willen Westerse kwaliteit.” De bouw is zes weken gelegen begonnen.
Een lokale aannemer voert de werkzaamheden uit. De directeur in Kampen blijft op
de hoogte van de vorderingen via foto’s op de mail. “De bouwplaats ziet er
buitengewoon professioneel uit. Het zou zo om de hoek kunnen zijn.”

Sneeuw en kou

De verwachting is om het pand volgende zomer op te leveren, maar dat hangt af
van de weersomstandigheden. Juist in het Noordelijk deel van Irak ligt het
risico van vorstverlet op de loer. “Het is een landklimaat. Sneeuw en kou komen
daar regelmatig voor.” Een groter risico dan bommen en granaten.

Reageer op dit artikel