nieuws

Renovatie stadhuis Almelo voordeliger dan nieuwbouw

utiliteitsbouw Premium

Renovatie van het huidige stadhuis in Almelo valt 17 miljoen euro goedkoper uit dan de voorgestelde nieuwbouw in het ontwerp van Meyer en van Schooten. Ook de exploitatie blijkt voordeliger in een gerenoveerd gemeentehuis: 1,2 miljoen op jaarbasis.

Het college van b en w legt de overweging voor aan de gemeenteraad, die er op
6 juli een besluit over zal nemen. Renovatie is voordeliger door minder
grondkosten. Daar staat tegenover dat een nieuw stadhuis zou worden ingebed in
een binnenstedelijk plan waar een exploitatie aan hangt. Deze
grondexploitatiebegroting verslechtert met 4 miljoen euro. Keuze voor renovatie
betekent dat de gemeente breekt met het voorlopige ontwerp van Meyer en Van
Schooten van een nieuw stadhuis. Dat houdt in dat de gemeente een nieuwe
opdracht gaat uitschrijven.

Verkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen verkoos het nieuwe college van B en W een
kostenvergelijking te maken tussen renovatie en nieuwbouw. Tegelijkertijd heeft
de gemeente uitgezocht wat de stedenbouwkundige consequenties zijn voor het
binnenstadsplan als op de beoogde locatie geen stadhuis wordt gerealiseerd. Voor
het centrum is een programma gepland met de nieuwbouw van achthonderd woningen,
55.000 vierkante meter kantoren en commerciële ruimte, winkels, horeca een
stadhuis met een bvo van circa 18.000 vierkante meter. Het stadhuis zou als
centrale ontmoetingsplek fungeren tussen de markt, het winkelend publiek en de
havenkom met een binnenhaven. Het huidige stadhuis ligt niet centraal aan het
water en de markt.

Schadeloos

Als de raad beslist dat nieuwbouw niet doorgaat, wordt Meyer en van Schooten
schadeloos gesteld. Dat kost 3,5 ton. Een groter probleem is het vinden van een
alternatieve publiekstrekker. De gemeente vreest gezien de economische situatie
stagnerende ontwikkelingen van nieuwe winkel/wooncomplexen als men afhankelijk
wordt van projectontwikkelaars en beleggers. Een cultureel gebouw zou kunnen,
maar dan moet de gemeente als aanjager fungeren. Dat brengt extra kosten met
zich mee.

Reageer op dit artikel