nieuws

Bouw jongerenopvang Maassluis geschrapt

utiliteitsbouw

De voor dit jaar aangekondigde bouw van een noodonderkomen voor 150 moeilijk opvoedbare jongeren in Maassluis-West gaat niet door.

Burgemeester en wethouders vinden de gekozen locatie in de buurt van een
woonwijk bij nader inzien niet geschikt. De jongerenvoorziening zou de
veiligheid in de wijk in gevaar kunnen brengen. De Stadsregio Rotterdam gaat nu
op zoek naar een andere plek in Maassluis of daarbuiten. De exploitant van de
voorziening, de stichting Avenier (voorheen Harreveld), wil wel de plannen voor
de bouw van een permanent tehuis voor gesloten jongerenopvang in Maassluis
handhaven. Dit tehuis met een oppervlak van 10.000 vierkante meter zal binnen
enkele jaren worden gebouwd.

Reageer op dit artikel