nieuws

Binnenklimaat geholpen met dbfm?

utiliteitsbouw

“Gevangenissen hebben een beter binnenklimaat dan scholen”, constateerde een van de aanwezigen woensdag tijdens een rondetafelgesprek van Servicecentrum Scholenbouw. Gevangenissen hebben namelijk meer budget per vierkante meter. Het kennis- en adviescentrum zwengelt de discussie aan over meerwaarde en toepassing van innovatieve contracten bij scholenbouw. Integratie van installaties in het ontwerp kan veel ellende voorkomen. Voor scholenbouw is dit vaak nog onbekend terrein.

De contractenkwestie is actueel vanwege de geluiden over het slechte
binnenklimaat in scholen enerzijds en de verwachte golf aan nieuwbouw van
scholen anderzijds. Tijdens de bijeenkomst praatten experts van verschillende
disciplines over de voordelen en bezwaren van innovatieve aanbestedingen in
scholenbouw. Wesley Veekman, projectmanager bij Servicecentrum Scholenbouw,
licht de discussie naderhand toe.

Vervanging

“Tachtig procent van de schoolgebouwen stamt nog uit de jaren ’60 en ’70. Die
zijn inmiddels aan vervanging toe”, verklaart hij. “Het probleem is dat de
verantwoordelijkheid voor de bouw bij de gemeente ligt. De scholen zijn
daarnaast verantwoordelijk voor het beheer. Die geldstromen zijn nu gescheiden,
dat maakt het heel lastig om een contract innovatief in de markt te zetten,”
verklaart Veekman. Het binnenklimaat is uiteindelijk een budgetprobleem,
constateerden de experts gisteren. Er is gebrek aan budget voor het aanschaffen
van geavanceerde installaties die beter presteren in de onderhoudskosten. Nu
zijn de onderhoudskosten hoger dan noodzakelijk. Een geïntegreerd contract kan
dat leed in ieder geval verzachten door beter te kijken naar lifecycle-kosten.
Daarbij kan een dergelijk contract de kwaliteit van de installaties beter
waarborgen. Kansen voor nieuwe ontwikkelingen zijn er ook volgens Veekman.
“Scholen krijgen veel meer dan een paar jaar geleden een multifunctionele rol.
Dat moet zich ook vertalen in de nieuwe bouwcontracten. Je kunt bijvoorbeeld
duidelijke afspraken maken over de commerciële exploitatie.”

Probleem

Een ander probleem waar scholen momenteel mee worstelen is het gebrek aan
kennis van de inkoopprocedures. Veekman: “Een schooldirecteur zet gemiddeld één
keer in zijn leven een nieuw schoolgebouw neer.” Als expertisecentrum
aanbesteden ziet Servicecentrum Scholenbouw een rol voor zichzelf. “Veel kennis
is al beschikbaar bij de Rijksgebouwendienst, we proberen wel daarbij aan te
haken.” “De totstandkoming van een nieuw gebouw duurt nu ook heel lang, acht tot
tien jaar. Dat zit vooral in de afstemming tussen gemeente en schoolbestuur en
de geldstromen. Een geïntegreerd contract zou daarin aanzienlijke winst kunnen
betekenen.”

Reageer op dit artikel