nieuws

Tekort bedrijventerreinen Holland-Rijnland

utiliteitsbouw

Het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft tot 2020 ongeveer 170 hectare nieuwe bedrijfsterreinen nodig. Dit blijkt uit de regionale bedrijventerreinenstrategie van het samenwerkingsverband van twaalf gemeenten van Hillegom tot Zoeterwoude.

Portefeuillehouder Schelberg (economische zaken) van Holland Rijnland: “Met
de regionale bedrijventerreinenstrategie kan en moet de regio nu hard aan de
slag voor een vitaal bedrijfsleven in de regio. Voor het ondersteunen van de
groei van het regionale bedrijfsleven en voor de vervanging van te transformeren
bedrijventerreinen is tot 2020 circa 170 hectare nieuw bedrijventerrein nodig.
Maar het is niet eenvoudig om hiervoor nieuwe ruimte of ruimte op bestaande
bedrijventerreinen te vinden. Mede daarom stemmen de twaalf betrokken gemeenten
hun plannen voor de bedrijventerreinen voortaan regionaal af en werken ze beter
samen bij de uitvoering van plannen op dit gebied.” Rijk, provincies en
gemeenten hebben eerder al afgesproken om eerst de bestaande bedrijfslocaties te
benutten. Daarbij is ook herstructurering in beeld.

Onvoldoende

Verder wordt gekeken of het juiste bedrijf op de juiste plek is gevestigd of
beter op een andere plek zou passen. Pas hierna wordt gekeken naar nieuw aan te
leggen bedrijventerreinen. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen
levert in Holland Rijnland echter onvoldoende nieuwe ruimte op, zodat nieuwe
terreinen nodig blijven. In de Regionale bedrijventerreinenstrategie is
afgesproken om tot 2020 140 hectare aan nieuw bedrijventerrein te realiseren.
Dit wordt regionaal afgestemd op de herstructurering van ruim 20
bedrijventerreinen en op de vraag naar ruimte, zodat niet te veel hectares
tegelijk op de markt worden gebracht. Dit betekent dat gemeenten niet zomaar een
nieuw bedrijventerrein zullen aanleggen.

Reageer op dit artikel