nieuws

Panorama Mesdag op zoek naar 5 miljoen

utiliteitsbouw

Na een vertraging van twee jaar gaat Panorama Mesdag alsnog op zoek naar vijf miljoen euro om het museum aan de Zeestraat in Den Haag ingrijpend te verbouwen.

De uitvoering van het in 2007 gepresenteerde verbouwings- en uitbreidingsplan
werd noodgedwongen uitgesteld wegens een verzakking als gevolg van de bouw van
een parkeergarage naast het museum. De juridische complicaties die dit met zich
meebracht zijn nog niet opgelost, maar in afwachting van de rechterlijke
beslissing wie de schade moet betalen schiet de verzekeraar het museum het geld
voor om de fundering te herstellen. ”Daarna hopen we eindelijk met de
verbouwing te kunnen beginnen”, aldus directeur Marijnke de Jong. Het museum,
dat een panoramisch schilderij van 120 meter lang en 14 meter hoog voorstellende
het Scheveningse strand in 1881 herbergt, moet op last van de brandweer meer
ruimte creëren om de bezoekers op verantwoorde wijze te kunnen ontvangen. Er
zijn ook meer nooduitgangen nodig. Daarnaast is er behoefte aan een extra
expositieruimte, extra kantoorruimte, een zaal voor educatieve doeleinden en een
nieuw cafetaria. Een groot deel van deze voorzieningen zal worden ondergebracht
in het aangrenzende kantoorpand dat het museum in 2007 heeft aangekocht.
Architectenbureau Braaksma & Roos heeft daarvoor een plan gemaakt. De
verbouwingskosten bedragen zeven miljoen euro. Twee miljoen heeft Panorama
Mesdag al binnen aan giften en subsidies. De overige vijf miljoen wil het museum
inzamelen door fans een stukje van het schilderij te laten adopteren. Bekende
Hagenaars als Bart Chabot en Paul van Vliet steunen de actie.

Reageer op dit artikel