nieuws

Minister Klink laat zorgbouw bungelen

utiliteitsbouw Premium

Door nieuwe regelgeving dreigen bouwprojecten in de zorg stil te vallen. De zorgsector wil een overgangsregeling, maar krijgt die vooralsnog niet. Van de garantstelling van 50 miljoen euro hebben zorginstellingen weinig voordeel.

Een kredietcrisismaatregel. Daarmee komt minister Ab Klink van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorginstellingen tegemoet die hun
bouwprojecten niet kunnen financieren. Iedere instelling kan bij het ministerie
van Economische Zaken een garantstelling aanvragen van niet hoger dan 50 miljoen
euro. De garantstelling geldt voor de helft van het totale budget. Dus wil een
zorginstelling maximaal profiteren van de regeling, dan moet zij minimaal 100
miljoen euro investeren. Het Rijk heeft een jaar lang 250 miljoen euro, goed
voor een half miljard aan investeringen, ter beschikking gesteld. De Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageert ronduit teleurgesteld op de
maatregel. “Het is allemaal ‘too little, too late’. Vooral als je bedenkt dat
ziekenhuisprojecten algauw enkele honderden miljoenen euro’s kosten”, stelt een
woordvoerder. De belangenorganisatie vraagt zich daarbij hardop af wanneer Klink
werk gaat maken van de eerder toegezegde 160 miljoen euro extra bouwgeld. De
teleurstelling van de belangenorganisatie vereist weinig inlevingsvermogen. Een
garantstelling van het Rijk levert misschien ondernemingen wat op, waarvoor de
regeling is bedacht. Zij kunnen met de staatsgarantie bij de bank tegen een
lagere rente geld lenen. Voor zorginstellingen zal het voordeel beperkt zijn.
Want zij hebben via het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) al toegang tot
een overheidsgarantie. Klink maakt met de aankondiging van de steunmaatregel
vooral duidelijk dat hij niet van plan is om iets te doen aan de echte problemen
van de zorgsector. Die worden niet veroorzaakt door de huidige economische
crisis, maar door de overheid die de regels heeft veranderd. Ziekenhuizen zijn
sinds 1 januari 2008 zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun
huisvesting. Tot die datum stond het Rijk garant. Instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg hebben begin dit jaar dezelfde overstap gemaakt. Banken
verstrekten onder de oude regelgeving graag de vrijwel risicoloze leningen. Maar
nu willen zij van de zorginstellingen waterdichte exploitaties zien.
Zorginstellingen zijn hierdoor vele maanden bezig met het toelichten van hun
plannen. Zorgbestuurders, die soms het water aan de lippen staat, dringen al
enkele jaren bij het ministerie aan op een overgangsregeling. Maar op die
pleidooien is tot op heden nauwelijks gereageerd. De zorgbouw vertraagt niet als
gevolg van de crisis. De harde overgang naar nieuwe regelgeving waarvoor het
kabinet bewust kiest is de oorzaak. Blijft Klink bij zijn opstelling, dan houdt
de vertraging in de zorgbouw aan.

Reageer op dit artikel