nieuws

Ramspolbrug in N50 wekt eigen energie op

utiliteitsbouw Premium

Door remenergie bij het neerlaten van de brug te benutten moet de nieuwe brug in de N50 energieneutraal worden. De aanbesteding van deze ‘wereldprimeur’ gaat nog deze zomer van start.

De brug over het Ramsdiep bevindt zich in het tracé van de N50 tussen Kampen
en Ens. Over 6 kilometer wordt de rijksweg daar verbreed en voorzien van een
ongelijkvloerse kruisingen. De brug over het Ramsdiep en de Ramsgeul, pal naast
de balgstuw wordt ongeveer verdubbeld in hoogte tot 13 meter. Daardoor hoeft hij
minder vaak open, wat de doorstroming van het verkeer op de weg en in het water
bevordert. Zo’n 90 procent van de scheepvaart kan er volgens Rijkswaterstaat dan
onderdoor. Voor de 10 procent dat hij toch open moet, mag het volgens
projectmanager Marc Lentjes van Rijkswaterstaat geen energie kosten. Over een
jaar genomen moet de brug evenveel energie opwekken als er nodig is om hem te
openen en de automobilisten en scheepvaart daarvoor te waarschuwen. Stroom voor
de verlichting van de brug ’s avonds hoeft niet ter plekke te worden opgewekt.

Spoedaanpak

Rijkswaterstaat heeft haast met de N50 en dus ook met de brug. Het is een van
de projecten uit de spoedaanpak van minister Eurlings. Een uitgewerkt ontwerp is
er niet; dat wordt aan de aannemers overgelaten die binnenkort al worden
uitgenodigd om in te schrijven. Er is wel een zogenaamd ambitiedocument, waarin
is vastgelegd dat de brug een ‘ingetogen’ aanzien moet hebben en in het
landschap moet passen. Hij moet dus ook passen naast de balgstuw en mag die niet
overvleugelen. De energieneutraliteit is volgens Lentjes een eis bij de
aanbesteding. Aannemers zullen zelf moeten becijferen hoeveel oppervlak ze nodig
hebben voor bijvoorbeeld zonnecellen om de benodigde energie te winnen. Ze
moeten ook oplossingen bedenken om dat fraai in te passen, bijvoorbeeld in de
leuning van de brug. Naar mogelijkheden om remenergie bij het neerlaten van de
brug te winnen heeft Rijkswaterstaat al studie gedaan. Het moet volgens de
projectmanager mogelijk zijn met bestaande elektromechanische installaties. De
brug wordt daarnaast uitgerust met een flink pakket accu’s waarin de energie kan
worden opgeslagen om de brug een week lang te bedienen. Alle energie die de brug
wint maar niet zelf nodig heeft wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
Hoe snel de meerinvesteringen moeten worden terugverdiend kan Lentjes niet
precies zeggen. De meerkosten blijven volgens hem beperkt omdat er ook bespaard
kan worden op de installaties. Er is bijvoorbeeld geen noodstroomaggregaat
nodig.

Reageer op dit artikel