bouwbericht

Proefkolonie Frederiksoord krijgt Huis van Weldadigheid

utiliteitsbouw Premium 947

Proefkolonie Frederiksoord krijgt Huis van Weldadigheid

Huis van Weldadigheid, dat is de naam van een nieuw ‘beleefcentrum’ in het Drentse Federiksoord dat het verhaal vertelt van de (geschiedenis van) de Koloniën van Weldadigheid. In opdracht van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid is Jurriëns Noord momenteel bezig met de verbouwing van het centrum aan de Laan van Swietenlaan in Frederiksoord, waar in 1818 de allereerste proefkolonie werd gesticht. Alle muren worden wit gemaakt, aan de bovenkant komt houten lambrisering. Het gebouw wordt uitgebouwd en krijgt een nieuw restaurant. Ook komt er een zogenaamd experience center. Het Huis van Weldadigheid vervangt Museum De Koloniehof, dat in december 2018 de deuren sloot.

Cultuur en religie

Verbouwen Inforium tot museum / bezoekerscentrum 'Huis van Weldadigheid' aan de Majoor van Swietenlaan.

FREDERIKSOORD | Uitvoering | € 5.000.000 - € 10.000.000

De koloniën waren een idee van generaal Johannes van den Bosch. Hij was niet alleen minister van Staat, vertrouweling van Koning Willem I, Tweede Kamerlid en gouverneur generaal van Nederlands-Indië, maar ook een visionaire idealist die geloofde in de maakbare samenleving. Nadat de Franse troepen van Napoleon uit ons land waren vertrokken, wilde Van den Bosch een einde maken aan de verpaupering van met name de stedelijke bevolking. Zijn oplossing: het bieden van huisvesting, werk, scholing en zorg binnen nieuw op te richten landbouwkoloniën in Drenthe. Zijn doel: mensen zelfredzaam maken.

Vanaf 1818 stichtte Van den Bosch in zeven jaar tijd zeven koloniën. In vlot tempo verrezen honderden koloniehuisjes en streken arme gezinnen neer in deze landbouwkoloniën. Naast de bouw van huisjes werden ook scholen gesticht en kwamen er voorzieningen als een gaarkeuken en een spinnerij. Kerkbezoek was verplicht, net als het volgen van onderwijs en lidmaatschap van een ziekenfonds. Wie zich niet aan de regels hield, werd ‘opgezonden’ naar onvrije koloniën in onder meer Veenhuizen. Het initiatief van Van den Bosch heeft zijn sporen in het landschap nagelaten. De omliggende vrije koloniën van Frederiksoord, Wilheliminaoord en Willemsoord maken het begin van de verzorgingsstaat tastbaar.

De Maatschappij van Weldadigheid heeft momenteel zo’n 1300 hectare grond en zestig panden in bezit, waaronder 32 rijksmonumenten. De totale investeringen voor landschappelijke herinrichting, verbouwing en museale inrichting bedragen totaal ruim vijf miljoen euro.


Plaats: Frederiksoord
Opdrachtgever: Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Ramingsgroep: 5 miljoen euro
Nummer: 502960


Uitgebreide informatie over dit project zien, inclusief alle contactpersonen en marktpartijen? Bekijk dit project op bouwberichten.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking, neem dan contact op met het redactieteam van Cobouw Bouwberichten: content@vakmedianet.nl

Reageer op dit artikel