bouwbericht

Nieuw buurtschap op Texel: De Tuunen

utiliteitsbouw 1181

Nieuw buurtschap op Texel: De Tuunen

Buurtskap De Tuunen, dat is de naam voor een nieuwe, groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg, op Waddeneiland Texel. Het is een initiatief van woningcorporatie Woontij en de gemeente Texel. Verdeeld over een aantal woonerven verrijzen hier 140 nieuwe woningen.

Duurzaamheid, samen delen en natuur & landschap staan centraal in De Tuunen. In Buurtskap De Tuunen wonen mensen die een beetje anders denken, aldus de initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat buurtbewoners elkaar gaan helpen, als dat nodig is. Denk aan klusjes of boodschappen doen. Het idee is in elk geval dat ‘iedereen doet wat hij kan voor de buurt’. Bewoners krijgen allemaal een eigen, kleine tuin; de grote tuin deel je met verschillende buren. Hoe het precies uit komt te zien, is afhankelijk van de wensen van de bewoners.

Het terrein is onlangs bouwrijp gemaakt, de aannemer heeft het grondwerk gedaan. Het hoofdriool is aangebracht, evenals de zandfundering voor de bouwpercelen.

Woontij heeft intussen twee partijen de opdracht gegeven voor de bouw van 80 sociale huurwoningen en 20 zorgwoningen. Tien zorgwoningen zijn bestemd voor ‘Het Huis van Tante Jans’, voor dementerende ouderen. Tien zorgwoningen zijn bedoeld voor ‘De Novalishoeve’, waar jongeren begeleid gaan wonen.

PLEKvoor uit Soesterberg bouwt er 23, Skilpod uit het Belgische Geel bouwt er 77. PLEKvoor produceert duurzame en modulaire woningen voor zorg- en wooncorporaties. De woningen worden fabrieksmatig gebouwd en dan naar Texel vervoerd. Ook Skilpod bouwt de woningen in een eigen productie-atelier: zijn ze klaar, dan worden ze getransporteerd naar Texel. Een groot aantal woningen is voor de zomer van 2019 al bewoonbaar, aldus Woontij.

Verder gaat projectontwikkelaar KRKTR aan de slag met 15 vrije sector woningen. Ook komen er vijftien vrije sector huurwoningen. Het is nog niet bekend wie deze huurwoningen gaat ontwikkelen. Tenslotte zijn er vier vrije sector kavels en is er plek voor 6 tiny houses.


Plaats: Den Burg (Texel)
Opdrachtgever: Gemeente Texel en Stichting Woontij
Ramingsgroep: 11.5 miljoen euro
Nummer: 497951


Uitgebreide informatie over dit project zien, inclusief alle contactpersonen en marktpartijen? Bekijk dit project op bouwberichten.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking, neem dan contact op met het redactieteam van Cobouw Bouwberichten: content@vakmedianet.nl

Reageer op dit artikel