bouwbericht

Nieuw onderkomen voor Fries Landbouwmuseum

utiliteitsbouw 868

Nieuw onderkomen voor Fries Landbouwmuseum

Het Frysk Lanbou Museum, buiten de provincie beter bekend als het Fries Landbouwmuseum, krijgt een nieuw onderkomen. Het museum, nu nog gehuisvest in Earnewâld, verhuist naar een monumentale jugendstilboerderij in Goutum (gemeente Leeuwarden).

Cultuur en religie

Verbouwen boerderij tot Fries Landbouwmuseum aan de Overijsselseweg 18.

GOUTUM | Uitvoering | € 1.000.000 - € 2.000.000

Bouwbedrijf Kimsma uit Leeuwarden is onlangs begonnen met de grootschalige restauratie van het rijksmonument aan de Overijsselseweg. Architect Marten Atsma is verantwoordelijk voor het ontwerp. De restauratie neemt ongeveer een halfjaar in beslag. Zo moet het gehele dak worden vervangen, zegt directeur Henk Dijkstra. De in de jaren zeventig gebouwde ligboxenstal gaat tegen de vlakte.

Vlak bij Dairy Campus

Leeuwarden geldt volgens Dijkstra van oudsher als het agrarisch centrum van de provincie. Hier is een concentratie van onderwijs, kennis en vele activiteiten van de zuivelindustrie, akkerbouw, werktuigindustrie, toeleverende industrieën en exportbedrijven. Het museum komt bovendien vlakbij de Dairy Campus te liggen. De Dairy Campus is het wetenschappelijk centrum van innovatie in de melk- en zuivelketen. Dijkstra: ,,Voor de reflectie past dit museum juist goed bij de campus. Wij kunnen de moderne ontwikkelingen in een historisch perspectief plaatsen en laten zien.‘’

Voorbeeld van nieuwe wetenschappelijke inzichten

De te verbouwen boerderij uit 1909 is ontworpen door architect W.C. de Groot, in opdracht van het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden. Deze boerderij, ook wel W.C de Groot boerderij genoemd, wijkt sterk af van de gangbare kop-halsrompboerderijen en stelpboerderijen in Friesland: het werd een voorbeeld van de nieuwste wetenschappelijke inzichten van agrarische bedrijfsvoering.

De gelede boerderij bestaat uit afzonderlijk herkenbare, functionele eenheden: de woning, de stal en de hooiberging. Er kwamen gescheiden ruimte voor de koeien, het jongvee en de paarden. Bij het melklokaal kwam een plek met overkapping, zodat de melkoverslag voor transport naar de zuivelfabriek beschut en vooral hygiënisch kon plaatsvinden.

Permanente expositie

Het museum laat een permanente expositie zien van machines, gereedschappen, fotodocumenten en schilderijen. De verhalen gaan onder meer over innovaties in de landbouw, over gewassen, over de kweek van nieuw pootaardappelrassen. Het museum laat zien hoe de geschiedenis van Friesland verbonden is met het boerenbedrijf.

Het Friese landbouwmuseum in Earnewâld blijft geopend tot het nieuwe onderkomen in gebruik kan worden genomen. Dijkstra verwacht dat het nieuwe museum in het voorjaar van 2018 klaar is.


Plaats: Goutum (Leeuwarden)
Opdrachtgever: Fries Landbouwmuseum
Ramingsgroep: tussen 1 en 1.5 miljoen euro


Bekijk dit project op de site van Cobouw Bouwberichten.nl voor meer informatie. Met Cobouw Bouwberichten bent u als eerste op de hoogte van de laatste acquisitiekansen, zit u eerder en beter voorbereid aan tafel en realiseert u meer omzet door een vollere orderportefeuille.

Reageer op dit artikel