artikel

Raakvlakloos de lucht in

utiliteitsbouw Premium

Raakvlakloos de lucht in

Duurzaam tot in alle poriën. Die kwalificatie kun je gerust toekennen aan hotel Amstelkwartier. Met een cruciale rol voor gevelluiken en raakvlakloosbouwen. ‘Keep it simple and stupid’.

De metalstudbouwer trekt weleens een kabeltje door, de installateur helpt bij het uitventen van de wapening. Het gebeurt zo min mogelijk op de bouwplaats aan de Amsterdamse Spaklerweg, maar als het nodig is, is het volgens Stefan Meegdes van J.P. van Eesteren geen probleem. Het hele bouwproces is namelijk ingericht volgens het KISS-principe: Keep It Simple and Stupid. “Als raakvlakken zich voordoen, zijn ze zo simpel vormgegeven dat ze eenvoudig zijn over te dragen aan mensen van een andere discipline.”


De hele bovenverdieping van het hotel is ingeruimd voor een kas. De gewassen die daarop worden gekweekt, keren terug op de borden van de hotelgasten. Vanwege de strenge veiligheidseisen, is de kas zwaar uitgevoerd. 

Het element dat die aanpak het beste symboliseert is volgens de Manager techniek en innovatie de zogeheten multifloorbox. Dat is een sparingsbekisting van dungevouwen plaatstaal dat TBI-dochters J.P. van Eesteren, Croon en Wolter&Dros in nauwe samenwerking ontwikkelden. Het herbergt alle sparingen voor de leidingen die vanuit de plafonds en de vloeren de schachten in gaan. Niet alleen de posities voor de leidingen zijn daarmee precies vastgelegd, door elke sparing kan maar één type leiding.

Randkist

Zo kunnen er dus geen fouten worden gemaakt. Bovendien vormt de box tegelijk de randkist bij het storten van de vloer en de waterkering in de ruwbouwfase. Afgedekt met een veiligheidsdeksel voorkomt hij ook dat regenwater naar binnen loopt. Meestal worden bij gietbouwprojecten om de vijf of zes verdiepingen compartimenteringen aangebracht, maar bij de bouw van hotel Amstelkwartier vormt elke verdieping zijn eigen barrière voor hemelwater. Meegdes: “Het lijkt een klein en onbeduidend aspect, maar het scheelt troep op de bouwplaats. En omdat we, zoals dat hoort bij lean-bouwen, elke onderdeel en elke stap zo hebben doorgeakkerd, scheelt het in totaal héél véél troep. Het is hier altijd schoon en overzichtelijk.”


De multifloorbox positioneert alle leidingen en is tegelijkertijd randbekisting en tijdelijke waterkering. 

De meeste troep besparen waarschijnlijk de afbouwers van Kwakman. Elke gipsplaat die zij aanvoeren is op maat gezaagd en zit precies op de goede plek in het pakket dat voor elke afzonderlijke hotelkamer is samengesteld. De mannen uit Volendam domineren inmiddels de bouwplaats en monteren elke dag de wanden voor vijf kamers. Zodra de afbouwers de schachtruggen hebben aangebracht plaatsen de installateurs van Wolter & Dros hun geprefabriceerde installaties in de schacht en de kamers en sluiten die ook zelf af. Er hoeft geen sparing gemaakt, geen hoekje gezaagd. In een week is een hele verdieping ingericht. Het scheelt veel gezaag, veel stof en veel nodeloos transport van afval.

Tien weken ingelopen

Verticaal transport vormt in de lean-planning een cruciale rol. Er staat een forse 20-tons torenkraan op de bouwplaats. Niet verankerd aan de gevel, want dat schopt de plaatsing van de gevelelementen maar in de war, maar vrijstaand op zware funderingsbalken. Vooral in de ruwbouwfase is er volgens Meegdes heel veel tijd gewonnen door slim te hijsen. “Want als je een zwaar element naar de twintigste verdieping moet hijsen ben je inclusief aanpikken en afhaken zo tien minuten verder. Prefab betonkolommen hebben we in een frame met zijn vieren tegelijk naar hoogte getakeld. Dat scheelde kostbare kraantijd. Daardoor hebben we op de toch al scherpe planning van de ruwbouw uiteindelijk tien weken ingelopen.”


Schuifluiken in de gevel spelen een cruciale rol in het klimaatconcept van het Amstelkwartier. 

Je kunt nog zoveel tijd winnen met organiseren en elimineren van raakvlakken, het faillissement van een toeleverancier voorkom je er niet mee. In juni 2015 ging Oskomera failliet. Aangezien de gevelluiken een cruciale rol spelen in het klimatiseringsconcept van het duurzame hotel, was de gevelbouwer een belangrijke partner voor de bouwers. Gelukkig slaagden die erin de luiken snel te kopen uit de boedel van de curator. Brakel Atmos ging verder met de luiken, terwijl Blitta de fabricage en montage van de glaspanelen overnam.

Van de tien weken die waren gewonnen in de ruwbouw, waren op die manier wel zeven weken verspeeld. “Netto lopen we dus nog steeds drie weken voor op schema”, constateert Meegdes verheugd. “Het ziet ernaar uit dat we die voorsprong houden tot de oplevering.”Opdrachtgever: Amstelside BV
Architect: Architectenbureau Paul de Ruiter i.s.m. Mulderblauw Architecten
Aannemer: TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros
Duurzaamheidsconcept, installatieontwerp en brandveiligheid: Arup
Hotel Amstelkwartier in aanbouw. 

Reageer op dit artikel