artikel

Zorgvastgoed elke dag aantrekkelijker

utiliteitsbouw

Zorgvastgoed elke dag aantrekkelijker

Zorgvastgoed is misschien wel de aantrekkelijkste vastgoedmarkt voor de komende jaren. Steeds meer is zorgvastgoed een serieuze beleggingscategorie voor institutionele beleggers. Echter, de kennis, kunde, opleiding en uitwisseling van marktgegevens is nog altijd beperkt. Het nieuwe platform Zorgvastgoed.nl moet daar verandering in brengen.

Zorgvastgoed, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en huizen voor geestelijke- en gehandicaptenzorg, wordt meer en meer iets voor de markt. De afgelopen jaren nam de vraag naar particuliere zorgvoorzieningen en beschermd wonen fors toe. Actuele cijfers onderbouwen dit. Zo zijn er op dit ogenblik ruim 24.000 zorgvastgoedobjecten in Nederland. Dat is exclusief zelfstandige woningen met thuiszorg en serviceflats. Van 2010 tot en met 2014 vonden er totaal zo’n 1850 kooptransacties plaats, circa 5 procent van het totale volume. Ongeveer 150 transacties per jaar hadden een koopsom boven de 1 miljoen euro, waarvan 30 procent boven de 6 miljoen euro en 42 procent met een koopsom tussen de 1 en 2 miljoen en ongeveer een kwart van de zorgvastgoedobjecten die zijn verkocht is gebouwd na 2000. En tenslotte gaf het college sanering zorginstellingen aan dat zij in 2013 bij 161 transacties, ter waarde van ruim 146 miljoen euro betrokken was. Institutionele beleggers investeerden in datzelfde jaar ongeveer 120 miljoen euro in zorgvastgoed.

Kortom, serieuze getallen. Wij zijn al jaren werkzaam op de vastgoedmarkt en deze cijfers bevestigen wat wij al zagen aankomen: deze jonge vastgoedmarkt wordt langzaam maar zeker volwassen. Ook vastgoedbeleggers krijgen dit steeds meer in de gaten. Zowel beleggers in Nederland als beleggers uit het buitenland kijken met steeds meer interesse naar de zorgvastgoedmarkt. Verder zien zorgpartijen zich steeds meer als dienstverlener en minder als huisvester. Dat betekent dat de transacties in deze markt nóg meer kunnen gaan groeien.

Alleen: hoe transparant is deze fors groeiende markt nu eigenlijk? Een prangende vraag die wij onszelf een tijd geleden stelden. We kwamen tot de conclusie dat de markt helemaal niet zo transparant is. Waar kun je immers zien wie welke vastgoedobjecten in zijn bezit heeft? En waar kun je in contact komen met collega’s en belangrijke ontwikkelingen volgen? Wij hadden daar geen antwoord op.

Dat was voor ons een belangrijke reden om met een oplossing te komen. Vanaf nu is Zorgvastgoed.nl het nieuwe, landelijke platform voor iedereen die actief is met zorgvastgoed. Met alle partijen en professionals in zorgvastgoed willen we trends en ontwikkelingen nauwgezet gaan volgen. Ook willen we zorgaanbieders en –vragers met elkaar in contact brengen. Net zoals de zorgsector en de vastgoedsector.

Maar ook willen we u met Zorgvastgoed.nl gelegenheid bieden om de nodige expertise te bundelen. Bovendien bieden we opleidingen aan en geven we partijen de mogelijkheid om zich te presenteren. Op deze wijze willen we met Zorgvastgoed.nl een positieve bijdrage leveren aan de marktwerking, de transparantie en professionaliteit van deze interessante groeimarkt. Een professionele markt heeft een dergelijk platform nodig.

Kees Trimp, Gerard Thaens

Stichting Zorgvastgoed.nl

Reageer op dit artikel