artikel

Uitdaging voor nieuwe wethouders

utiliteitsbouw

Binnenkort treden nieuwe wethouders aan die maatschappelijk vastgoed in hun portefeuille krijgen. Waar liggen voor hen de kansen en risico’s?

Maatschappelijk vastgoed is eindelijk een thema geworden bij gemeenten. Hoewel het begrip nog zelden te vinden was in verkiezingsprogramma’s, zijn de effecten voor de burger wel merkbaar aan het worden. Een lager voorzieningenniveau dreigt. Voor de nieuwe portefeuillehouders dienen zich drie uitdagingen aan:

1. Vuiltjes opruimen

Een nieuw collegeprogramma biedt de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. In sommige steden waren grote bouwprojecten inzet van de verkiezingen; de komende maanden wordt onderhandeld over het doorgaan, uitstellen of afstellen van publieke projecten. Politiek ligt hiermee de keuze weer open. Maar vanuit gemeentelijk portefeuillemanagement zijn er ook kansen om verlieslatend vastgoed af te stoten of leegstand te lijf te gaan met sloop.

2. Extra ronde bezuinigen

Een meerderheid van de gemeenten verwacht opnieuw fors te moeten bezuinigen. Om de decentralisaties financieel op te vangen, krijgen alle beleidsterreinen te maken met kostenbesparing. Snijden in en professionalisering van de eigen organisatie wordt een taak van de nieuwe wethouder maatschappelijk vastgoed. Ook moeten de prestaties van bestaande accommodaties verbeteren om de kostprijsdekkende huur, die gemeenten onder druk van de Wet Markt en Overheid gaan toepassen, op te vangen.

3. Nieuwe houding richting de markt

Wethouders zullen een andere houding richting marktpartijen, maatschappelijke partners en burgers aannemen. Bij meer burgerparticipatie en het uitbesteden van taken hoort een bescheiden rolopvatting. De overheid heeft bovendien niet langer de middelen om een hoog voorzieningenniveau te handhaven. Nieuwe samenwerkingsvormen zullen ontstaan, waarbij de gemeente minder sturend kan optreden.

Gert Boeve, ambassadeur maatschappelijk vastgoed van de VNG, pleitte onlangs voor het aanstellen van een specifieke wethouder vastgoed. Gezien het feit dat de genoemde uitdagingen de facto een gemeentelijke reorganisatie betekenen, kan een overkoepelende bestuurlijke blik en beslissingskracht inderdaad geen kwaad.

Wicher F. Schönau, adviseur Twynstra Gudde

Reageer op dit artikel