artikel

Vergrijzing stelt nieuwe eisen

utiliteitsbouw Premium

Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. Ook al zijn ouderen lang niet altijd 100 procent gezond, toch wonen ze veelal liever zelfstandig dan in een serviceflat of verzorgingshuis. Welke eisen stelt dit aan woningen, wijken en zorgvoorzieningen?

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij vragen zich af hoe ze de zorg op een andere manier kunnen organiseren. Minder algemene ziekenhuizen en meer zorgvoorzieningen in de wijk, dichter bij de burger op leeftijd. Langer zelfstandig wonen kunnen ze daarnaast stimuleren met zogeheten age friendly environments;daar zijn bijvoorbeeld de stoepranden verlaagd en stopt de bus op meer plekken.

Deze ontwikkelingen komen tegemoet aan de wensen van een nieuwe generatie ouderen. Anders dan twintig jaar geleden willen ze tot op hoge actief blijven in de maatschappij. En ook al gaat de ouderdom gepaard met kwalen, dankzij de medische wetenschap is dat steeds minder een belemmering voor een zelfstandig leven.

Voor de bouw gaat dit veel mogelijkheden geven. Met het stijgen van de leeftijd komen er nieuwe zorgwensen bij, extra voorzieningen moeten worden aangebracht, wonen op de begane grond of een extra verblijf in verband met mantelzorg moet worden gefaciliteerd. Een enorme uitdaging voor woningcorporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen om hun woningen en gebouwen flexibel te kunnen inrichten en welke zorgvoorzieningen ze erin kwijt kunnen.

TNO ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in dit proces door inzicht te bieden in de actuele situatie, zoals de vraag naar woningen, het aanbod en de huidige inrichting van de woon- en leefomgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan indicatoren voor het maken van toekomstprognoses van buurten en wijken, gecombineerd met maatschappelijke kosten- en batenanalyses en return on investment. Deze scenario’s kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om richtlijnen en instrumenten te ontwikkelen voor zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Kortom: meten, weten en voorspellen om zo de juiste keuzes te maken voor de langere termijn.

Reageer op dit artikel