artikel

Icedome: hard ijs of tweede luchtkasteel

utiliteitsbouw Premium

Icedome: hard ijs of tweede luchtkasteel

Het zit niet goed met de kosten en baten van de Icedome in Almere, waarschuwt Rob de Ruiter. Zo wordt het verwachte bezoekersaantal wel wat hoog ingeschat.

De voorlopige keuze van KNSB – NOC NSF voor het Almeerse schaatsstadion wekt nieuwsgierigheid naar de financiële onderbouwing. Het voorstel van de initiatiefnemer is geheim. Het beoorde-lingsrapport van KNSB-NOC NSF was dat ook, maar is te vinden op internet. Hieruit is te destilleren dat het niet goed zit met de kosten en baten. Het is naïef dat KNSB-NOC NSF concludeert dat “er geen bieding is waar ongewenst grote risico’s bestaan”.

Wat valt het meest op in het beoordelingsrapport ? Allereerst het gebruik van trefwoorden als vertrouwelijk, marktconform en objectief. Het beoordelingsrapport stelt dat de investeringsbegroting marktconform is voor wat betreft oppervlaktes en prijzen, en dit wordt geschraagd door de bouwbedrijven BAM en Van Wijnen. Een dubieuze zaak, omdat zij belanghebbend deelnemer zijn in het consortium en niet meer objectief zijn. Daarnaast zijn Nederlandse referentieprojecten nauwelijks aanwezig. Overigens zijn de slepende exploitatieproblemen van een aantal schaatscentra bekend.

De gelijkenis is groter met de bouw van multifunctionele voetbalstadions. Nederland heeft daarmee een rijke ervaring. Hierbij groeide de gewoonte dat de betrokken gemeente eerst niet meedoet in de exploitatie, maar later noodgedwongen moet bijspringen.

Ook het overschrijden van geprognosticeerde bouwkosten is gemeengoed. Het Almeerse project scoort volgens KNSB-NOC NSF veel beter op ‘prijsstelling’ dan Zoetermeer en Heerenveen doen. Dit wordt echter nergens toegelicht of is verwachtbaar op basis van de beschikbare informatie.

Referentiecijfers

De multifunctionaliteit van het Icedome is nodig om inkomsten te genereren.

Inkomsten die worden omgeven door tal van onzekerheden. Immers, referentiecijfers komen uit een ander economisch tij. Bovendien is de horizon van tien jaar topwedstrijden snel bereikt. Hoe staat schaatsen in de markt over tien jaar? Wat doen KNSB-NOC NSF, andere steden en andere landen? Wat is het bouwkundige aanpassingsvermogen bij nieuwe functies?

Het bezoek in Icedome loopt hoog op naar 1,2 miljoen personen per jaar. De brochure meldt liefst 2 miljoen. Het vermaarde Van Gogh Museum in Amsterdam haalde dat eerste cijfer in de jaren voor de verbouwing. KNSB-NOC NSF vindt toch 1,2 miljoen ‘niet onrealistisch’. Zij heeft deze mening evenwel nodig om de veel te ruim geplande horeca-inkomsten plausibel te kunnen achten.

De slotopmerking van KNSB-NOC NSF over risico en robuustheid bij het Icedome is onbegrijpelijk. In projecten als dit zouden banken en beleggers minimaal 15 procent van de totale stichtingskosten aan risico inbouwen. Hierin schiet de initiatiefnemer van Icedome en KNSB-NOC NSF fors te kort.

Het grenzeloze enthousiasme van burgemeester Jorritsma en de initiatiefnemer zal de nadere beoordeling van het projectvoorstel vertragen. Dit laat onverlet dat – financieel-technisch gezien – de haalbaarheid er niet komt. Almere heeft reeds een luchtkasteel staan aan de A6. Een tweede moet worden voorkomen. De deur kan zeker worden geopend voor een werkelijk marktconform maar kleinschaliger schaatsalternatief.

Drs. Rob de Ruiter, directeur van Streaming Projects

Reageer op dit artikel