Sectoranalyse

Cobouw laat data spreken. Door iedere maand een nieuwe uitgebreide data-analyse te maken van een specifieke sector binnen de bouw. Een analyse die jouw strategische keuzes onderbouwt met relevante data. Zo geven bestaande data, nieuwe waardevolle informatie die leidt tot meer inzicht en nieuwe kansen.

Editie 1: Logistiek Vastgoed

Wat zijn de grote trends in de markt voor logistiek vastgoed? E-commerce stuwt logistiek vastgoed De vraag blijft groot maar ruimtegebrek is een factor van betekenis. Welke kansen biedt dat voor de bouw?
Editie 1: Logistiek Vastgoed

Editie 2: Zorg Vastgoed

De opgave is duidelijk en scherp: er moet meer passend zorgvastgoed komen in Nederland. De vraag is gigantisch en blijft in bijna gelijke tred met de vergrijzing toenemen. Het aanbod is te schaars en de kansen voor de bouw zijn daarmee groot.
Editie 2: Zorg Vastgoed

Editie 3: Retail & Transformatie

Het was al voor de coronacrisis dat de retailvastgoed-sector onder druk stond. De verschuiving van het koopgedrag naar online wordt het meest benoemd en uitgelegd. Een beweging die door de pandemie alleen maar is versterkt.
Editie 3: Retail & Transformatie

Editie 4: Onderwijs

Cijfers laten zien dat er voor de bouwsector in het onderwijs een enorme kans ligt. Vooral het primaire en secundaire onderwijs schreeuwt om groot onderhoud, vernieuwing en renovatie. Als extra komt daar ook nog het gebrekkige binnenklimaat van de meeste Nederlandse scholen bij.
Editie 4: Onderwijs

Editie 5: Wonen

De woningmarkt staat bol van de spanning. Veel huishoudens zijn op zoek naar een ander huis. De prijzen van koopwoningen stijgen maar door. Hoe steekt de markt globaal in elkaar en welke demografische en economische ontwikkelingen gaan impact hebben op de markt? Ondanks het economische dal dat door de coronacrisis is veroorzaakt, draait de woningmarkt op volle toeren.
Editie 5: Wonen

Editie 6: Kantoren

Als er één sector de coronacrisis heeft gevoeld, is het wel de kantorenmarkt. Verplicht thuiswerken leidde niet alleen tot (tijdelijke) leegstand, maar ook tot fundamentele vragen over het bestaansrecht van kantoren. Moeten we wel met zijn allen elke dag van en naar kantoor in de file gaan staan? Kunnen veel werkzaamheden niet net zo goed thuis achter de computer gedaan worden?
Editie 6: Kantoren