Juridisch

Een 'Volkswagentje' boven op de prijs zetten

Een 'Volkswagentje' boven op de prijs zetten

De tijd zal leren of de prijzencrises zullen leiden tot een radicaal andere benadering van prijsstijgingendiscussies, en of aannemers er verstandig...

Ook na invoering Wkb blijft het: 'wie eist, bewijst'

Ook na invoering Wkb blijft het: 'wie eist, bewijst'

Voor de bouw gaat er met de invoering van de Wkb veel veranderen. Niet alleen publiekrechtelijk, maar ook het Burgerlijk Wetboek wijzigt. Bij...

Is samenwerking in een bouwteam vrijblijvend of niet?

Is samenwerking in een bouwteam vrijblijvend of niet?

Het belang van een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouwprojecten wordt steeds vaker door alle partijen in het bouwproces...

Taal doet er toe

Taal doet er toe

De Toren van Babel kwam door de welbekende Babylonische spraakverwarring niet tot stand. Taal doet er dus toe, niet alleen in de bouw, maar zeker ook...

Opdragen aan derden onrechtmatig

Opdragen aan derden onrechtmatig

Raamovereenkomsten zijn nog best vaak onderwerp van discussie. Dit gaat vaak over maximale waarde en looptijd. Maar ook de scope van de werkzaamheden...

Archieffoto

Overschrijding van bouwtermijn vraagt om grondige onderbouwing

Onwerkbaar weer, CAO-dagen, meerwerk, zomervakantie, corona: allemaal redenen waarom de bouwtermijn volgens de aannemer vér opgerekt mocht worden.

Bouwteam of twee-fasenaanpak?

Bouwteam of twee-fasenaanpak?

Sinds een aantal jaren zijn bouworganisatiemodellen populair waarin de uitvoerende partij al in de ontwerpfase wordt betrokken. Daarvoor worden...

Toestemming om te wonen

Toestemming om te wonen

Het was spannend, maar de Tweede Kamer stemde er op 21 juni niet mee in: de eis van een huisvestingsvergunning voor lage en middeninkomens die een...

Wie is er verantwoordelijk voor het ontwerp?

Wie is er verantwoordelijk voor het ontwerp?

Binnen elk bouwproject wordt aan de hand van een ontwerp een werk tot stand gebracht. De deelnemers organiseren zich op verschillende manieren, en...

Welke klasse? Kwaliteitsborging begint met duidelijke taal

Welke klasse? Kwaliteitsborging begint met duidelijke taal

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt; dat is de essentie van kwaliteitsborging. 'Zeggen wat je doet' klinkt eenvoudig, maar de terminologie die...