Juridisch

Foto: Shutterstock

Definitieve goedkeuring EU voor herziening bouwproductenverordening

Het Europees Parlement heeft op 10 april 2024 definitief goedkeuring gegeven voor de herziening van de Europese Verordening Bouwproducten...

Hoe is de waarschuwingsplicht geregeld in bouwteammodellen?

Hoe is de waarschuwingsplicht geregeld in bouwteammodellen?

Het bouwteam is een samenwerkingsmodel waarin de aannemer als adviseur in de ontwerpfase bijdraagt aan het realiseren van het ontwerp. Dit heeft als...

Shutterstock

Een tevredenheidsverklaring eisen gaat niet zomaar

Bij een openbare aanbesteding kunnen 'tevredenheidsverklaringen' van groot belang zijn. Maar een opdrachtgever is niet direct verplicht zo'n...

Vergroot clash-detectie in BIM de waarschuwingsplicht van de bouwer?

Vergroot clash-detectie in BIM de waarschuwingsplicht van de bouwer?

Clash-detectie is een mooi middel dat faalkosten kan verminderen en een bouwer kan helpen bij het voldoen aan de op haar rustende...

Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

Aansluiten op het elektriciteitsnet, binnen welke termijn?

Een netbeheerder heeft twee belangrijke (te onderscheiden) verplichtingen. Iedere aanvrager moet worden aangesloten op het net (artikel 23...

Foto: Yvonne Ton / Cobouw

Rechter wil onafhankelijke deskundige horen over woontoren De Regent

Het conflict over de gevelschade bij woontoren de Regent in Eindhoven krijgt opnieuw een vervolg. Voordat de rechter definitief uitspraak doet in de...

Scheur in de muren? Boze buren  

Scheur in de muren? Boze buren

Geen betere manier om de relatie met de buren onder hoogspanning te zetten dan met een ingrijpende verbouwing. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak...

Foto: Shutterstock

Voorzieningenrechter toetst voor het eerst aan 'evenwichtige toedeling van functies aan...

Onlangs verscheen een uitspraak van de rechtbank Gelderland waarin een voorzieningenrechter voor het eerst toetst aan het criterium van 'een...

643476208

Big bag met puin geen oplossing voor infiltratie van hemelwater

Wateroverlast door een niet werkende infiltratieoplossing moet worden hersteld. De wijze waarop is echter aan de aannemer.

Een boete wegens vertraging wordt toegekend, maar wel gematigd

Een boete wegens vertraging wordt toegekend, maar wel gematigd

Ook in hoger beroep krijgt een hoofdaannemer voor een flink deel ongelijk. Wel moet de onderaannemer een boete betalen.