Data en Trends

Foto: Shutterstock

'Meer vervoer en mobiliteit via de weg'

Het personen- en goederenvervoer zal de komende jaren naar verwachting groeien. En dan vooral via de weg. De trein kampt met achterblijvende...

Bouw van distributiecentrum van Zalando in Bleiswijk op het oude terrein de veilinghal van FloraHolland. Foto: Frank de Roo/ANP

Bij gebrek aan ruimte biedt herontwikkeling verouderde bedrijfsterreinen kansen

Nieuwe distributiecentra roepen veel weerstand op. Bovendien raken nieuwe locaties op. Verouderde bedrijventerreinen dienen zich aan als alternatief.

Foto: Shutterstock

Hoge energielasten nopen horeca tot snelle verduurzaming

Horecazaken zijn zuiniger gaan stoken, maar houden relatief hoge energielasten. Verdere verduurzaming blijft dus aantrekkelijk.

2023 in cijfers: een wat sombere periode met soms een lichtpuntje

2023 in cijfers: een wat sombere periode met soms een lichtpuntje

Minder woningbouwvergunningen, een stokkende kantorentransformatie, leegstandspercentages lopen op. 2023 was een roerig jaar. Cobouw zocht uit hoe...

Olieprijs blijft dalen door toegenomen productie

Olieprijs blijft dalen door toegenomen productie

De olieprijs piekte in september nog op bijna 97 dollar per vat, maar is daarna gedaald. De prijzen van andere bouwmaterialen bleven relatief stabiel.

Foto: Shutterstock

Horecatrends: hotels worden groter, cafés worden dagzaak

De voorraad horecagebouwen is sterk gegroeid in de afgelopen tien jaar, maar er lijkt een kentering zichtbaar.

Aantal duurzame horeca bouwprojecten neemt gestaag toe

Aantal duurzame horeca bouwprojecten neemt gestaag toe

Een aanzienlijk deel van de horecanieuwbouw betreft restaurants. Projecten tussen de 10 en 50 miljoen euro komen het vaakst voor.

Flexwoningen van Daiwa/Jan Snel in Amsterdam. Foto: Cojan van Toor

Plaatsing flexwoningen in de lift, locaties blijven een probleem

Er is genoeg geld voor de bouw van flexwoningen, maar het vinden van de juiste locaties is het grootste probleem, zeggen experts.

Fluctuerende olieprijs daalt langzaam

Fluctuerende olieprijs daalt langzaam

De olieprijs begint voorzichtig te dalen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van adviesbureaus IGG Bouweconomie en BDB Bouw(kosten)data. De olieprijs...

Meeste nieuwbouwwoningen worden verhuurd

Meeste nieuwbouwwoningen worden verhuurd

Er staan in 2023 meer woningbouwprojecten in de pijplijn dan vorig jaar, maar toch neemt in tien van de twaalf provincies het totale aantal woningen...