contractmanagement

Foto: Spie

Spie en provincie Overijssel pakken tiental kunstwerken aan

Provincie en installatiebedrijf werken in een bouwteam samen aan het ontwerp en levensduurverlengend onderhoud van bruggen en sluizen.

Woningbouwproject in Amsterdam. Foto Eran Oppenheimer

Nederland als gidsland in de bouwsector, kunnen we dat waarmaken?

De EU heeft voor de bouwsector al jaren een hoge ambitie die niet zoveel verschilt van andere sectoren. Maar hoe internationaal is de bouwsector, en...

Bouwteam of twee-fasenaanpak?

Bouwteam of twee-fasenaanpak?

Sinds een aantal jaren zijn bouworganisatiemodellen populair waarin de uitvoerende partij al in de ontwerpfase wordt betrokken. Daarvoor worden...

Wie is er verantwoordelijk voor het ontwerp?

Wie is er verantwoordelijk voor het ontwerp?

Binnen elk bouwproject wordt aan de hand van een ontwerp een werk tot stand gebracht. De deelnemers organiseren zich op verschillende manieren, en...

Hoe we in de bouw op een andere manier met contractbeheersing SCB moeten omgaan

Hoe we in de bouw op een andere manier met contractbeheersing SCB moeten omgaan

Om de grote complexe maatschappelijke opgaven aan te pakken wordt de roep om samen te werken steeds luider. Samenwerkingsgerichte contractvormen...

EMVI op wereldschaal past in trend om bouwsector te veranderen

EMVI op wereldschaal past in trend om bouwsector te veranderen

Sinds 2016 heeft de Wereldbank in haar beleid de doelstelling om bij aanbestedingen te beoordelen op meer dan prijs. Wij kennen dat als Economisch...

Foto: Shutterstock

De informatieplicht van de aannemer verandert: wat zijn de gevolgen?

Per 1 januari 2024 treedt (samen met de Omgevingswet) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Hiermee wordt een...

Rijksvastgoedbedrijf/Corné Bastiaansen

DBFMO, wel of niet toepassen bij projecten?

Recent verscheen het evaluatierapport over de ervaringen van het Rijksvastgoedbedrijf met DBFMO-projecten van de laatste vijftien jaar. De conclusie...

Shutterstock

Een fijn bouwteam; en daarna?

Het bouwteam is aan een opmars bezig in de Nederlandse bouwwereld. Het model heeft een positief imago, maar misschien is dat wel de grootste...

Twee 'grote namen' in de bouwsector die binnenkort hun functie neerleggen. Michèle Blom en Maxime Verhagen. Foto: Suzanne van de Kerk

Michèle Blom verlaat 'mooiste plek bij Rijksoverheid' en begint aan nieuw avontuur

Michèle Blom, de eerste vrouwelijke bestuurder bij Rijkswaterstaat, stapt na zes jaar op. De topvrouw slaat een volledig nieuwe weg in, ze gaat aan...